Zoekgebieden voor windmolens, waarvan men er drie kon aanwijzen
Zoekgebieden voor windmolens, waarvan men er drie kon aanwijzen BDU

Heftige sessie RES over windmolens en zonnevelden

19 februari 2021 om 11:25 Politiek

REGIO Donderdagavond 18 februari konden inwoners online hun mening geven over locaties voor zonnevelden en windmolens in de Kromme Rijnstreek. ‘t Groentje was aanwezig bij de sessie om 19 uur. De voorzitter concludeerde op het eind: ,,Dit was een pittige sessie.”

door Kuun Jenniskens

De sessie zou van 19 uur tot 20:30 uur duren. Om op tijd klaar te zijn voor de tweede sessie die om 21 uur zou beginnen. Dat maakte de tijd kostbaar. Daarom gaf het irritatie dat wethouder Hilde de Groot (Houten) en haar ambtenaar en iemand van een energiecoöperatie, samen al 45 minuten aan het woord waren. Aanwezigen braken regelmatig in omdat zij het woord wilden. Deze sessie was toch bedoeld als peiling onder inwoners? Deze valse start gaf de nodige irritatie. 

400 METER GEEFT DISCUSSIE In de presentatie werd duidelijk dat bij windmolens een afstand van 400 meter tot woonhuizen het uitgangspunt blijft. Daarop was de vraag of zorgen over gezondheid wel serieus worden genomen? Wethouder de Groot: ,,Logische zorgen over gezondheid en slagschaduw nemen we zeker serieus. Daar kijken we altijd goed naar. Maar de RIVM ziet nog geen verband. Daarnaast zien we zeker ook dat mensen er last van hebben.”  

Vervolgens werd de chaos groot. Iemand bracht in dat deze turbines van 241 meter niet door RIVM zijn onderzocht. Mensen werden boos, vielen elkaar in de rede, deden procesvoorstellen. Ondertussen raakte ook de chatbox steeds verhitter. 

De deelnemers wilden vooral ook wel eens het woord. Sommigen hadden al heel lang hun hand omhoog. Een tiental mensen kreeg daar kort de gelegenheid voor, want er moest ook nog worden gestemd.

180 DEELNEMERS Aanwezig waren mensen van de vier gemeenten die samenwerken in de RES KrommeRijnstreek: Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Ongeveer 110 deelnemers waren online. Bij de online peiling gebruikte men de mobiele telefoon, daar stemden ongeveer 180 mensen mee - zo kon ieder lid van het huishouden een mening geven. Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede waren zo goed als in gelijke aantallen aanwezig - vanuit de Utrechtse Heuvelrug waren er minder mensen ingelogd. Vooraf werd gevraagd of men voor windmolens en zonnevelden was, of tegen, of neutraal was - hier waren de meningen goed verdeeld.

STEMMEN OVER OPTIES Bij het linkje voor deze sessie hadden deze vier RES gemeenten ook de kaarten gedeeld met mogelijke plekken voor windmolens en zonnevelden. Sommige mensen hadden die kaarten niet goed bestudeerd, daarom ging het stemmen voor sommigen soms te snel.

Via de mobiel kon men stemmen op plekken waar men zonnevelden en windmolens het liefst zou zijn. Dat gaf de nodige roering, omdat mensen dan stemmen voor de achtertuin van iemand anders. Er werd opgeroepen hier niet aan mee te doen, en dus geen stem uit te brengen.

Toch bleef het gros van de mensen wel meestemmen. Sommigen maakten ook opmerkingen dat ze toon waarop mensen het woord namen onbeschaafd vonden en dat ze graag op een andere manier met elkaar in gesprek wilden zijn. 

ARGUMENTEN BELANGRIJK Wethouder de Groot probeerde de zorg weg te nemen: ,,Het is niet zo dat de windmolens daar worden neergezet waar ze de meeste stemmen hebben gekregen. Wij vinden vooral uw argumenten erg belangrijk.” Want ook argumenten werden via de stemmogelijkheid op de mobiele telefoon uitgevraagd.

Voor de aanwezigen die tegen windmolens zijn, blijft het lastig dat men in dit proces nergens ‘nee’ kan zeggen. Ook kon men bij de laatste vraag over het proces, niet zeggen dat men geen vertrouwen had in het proces - men kon alleen antwoorden dat men het niet eens was met het proces.

Op maandag 22 februari volgen er nog twee sessies.

Roze is hinder voor omwonenden. Rood is: past niet in het landschap en blauw gaat over gezondheidseffecten
Blauw is solitair, roze is willekeurig, rood is in een groep, geel is in een lijn, groen heeft geen mening
Rood: past niet in het landschap. Lila: gaat ten koste van landbouwgrond. Groen: mogelijk negatief effect op natuur
Zoekgebieden voor zonnevelden
Afbeelding
Linker roze balk: deze bijeenkomst was slecht georganiseerd. Blauw: ik vond de vragen sturend. Rechter roze balk: ik ben het niet eens met het proces
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie