De Regenboogwerkgroep wil laten zien dat iedereen mag zijn wie ze zijn
De Regenboogwerkgroep wil laten zien dat iedereen mag zijn wie ze zijn LHBTI+ werkgroep

Adviesraad Sociaal Domein over de Regenboogwerkgroep

16 februari 2022 om 07:21 Maatschappelijk

WIJK BIJ DUURSTEDE De Adviesraad Sociaal Domein geeft advies aan burgemeester & wethouders over jeugdhulp, werk en inkomen, aanpak eenzaamheid, toegang tot GGZ, armoede en schuldhulpverlening, burgerinitiatieven en mantelzorg.

door Ali van Vemde

Elke maand gaat Wijks Nieuws samen met Jos Overdevest van de Adviesraad Sociaal Domein in gesprek met mensen die op allerlei gebied hun ervaringen willen delen. Dit keer aandacht voor lhbti+. Wijk bij Duurstede wil laten zien dat iedereen mag zijn wie ze zijn, want iedereen is anders. Hier wonen allerlei mensen, dus ook mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of intersekse zijn. Seksuele diversiteit en genderdiversiteit worden steeds meer geaccepteerd, maar verbetering is nog steeds nodig. De gemeente tekende in 2018 het Regenboogstembusakkoord en had dit jaar zelfs de primeur door opnieuw te tekenen, waarmee het belooft zich in te zetten voor lhbti+ emancipatie. In 2020 startte een werkgroep met betrokken personen, mannen en vrouwen, die wonen of werken in de gemeente Wijk bij Duurstede. Onderdeel hiervan is een aparte jongerenwerkgroep.

Een van de leden van de werkgroep is Agnes. In 2017 kwam ze met haar vrouw en kind vanuit Amsterdam naar Cothen. „In coronatijd ben ik lid geworden van de Regenboogwerkgroep. Als sportonderzoeker heb ik altijd veel in adviesraden gezeten, om dit lokaal te doen is ook leuk. Met onze werkgroep willen we meer aandacht vragen voor inclusie van lhbti+ personen, want al is er steeds meer acceptatie, toch moet er nog veel gebeuren. Zowel ten aanzien van de acceptatie dat jongens ook op jongens en meisjes op meisjes kunnen vallen, als om de acceptatie dat niet iedereen zich eenduidig man of vrouw voelt. Of dat niet alle mensen zich kunnen identificeren met het geslacht dat ze bij geboorte kregen toegewezen en deels of volledig veranderen van man naar vrouw of andersom. Het heeft zowel te maken met hoe je je voelt en hoe je je presenteert als tot wie je je aangetrokken voelt. .” Agnes groeide op in Ter Apel en was blij naar Amsterdam te gaan, waar de acceptatie groter is. „In Nederland mogen we niet klagen en de meeste mensen accepteren het ook. Toch zijn er nog steeds vooroordelen, ook in Wijk bij Duurstede.” Al op jonge leeftijd kunnen kinderen zich anders of buitengesloten voelen. Ze groeien vaak op in een gezin waar ze de enige zijn. Dat is een eenzame ontwikkeling. Agnes pleit er dan ook voor dat hier al op de basisschool aandacht voor is. „Vanuit Lentekriebels, een projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs, wordt les gegeven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het is de bedoeling dat deze thema’s structureel in het schoolplan worden opgenomen. Door er bekendheid aan te geven wordt het bespreekbaar.” En dat is ook in Wijk nog nodig. Zolang homo nog een veelgehoord scheldwoord is op bijvoorbeeld schoolpleinen en in de sport,, moeten we daarover het gesprek blijven aangaan. Ook al is het niet altijd bewust en beledigend bedoeld, het is zelden een compliment. En veel mensen onderschatten nog de impact die ook flauwe grappen kunnen hebben, zeker op jongeren die nog volop aan het ontdekken zijn wie ze zijn, ook seksueel. Daarom willen we ook als werkgroep zichtbaar zijn, een plek waar je terecht kunt. Ook voor jongeren die het nog niet zeker weten. Daarom zou het ook goed zijn als op het middelbaar onderwijs een GSA (Gender Sexual Alliance) is, bestaande uit leerlingen, die vindt dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden.”

Beleidsmedewerker Amber v.d. Braak is vanuit de gemeente betrokken bij de werkgroep. „Wij hebben vooral een faciliterende rol hierin. De gemeente zet zich in voor lhbti+ personen en daarvoor is een werkgroep nodig die inwoners vertegenwoordigt. Vanuit de gemeente stellen we hier geld voor beschikbaar. Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving en willen hier bekendheid aan geven, onder andere door middel van publiciteit en een folder.”

In de werkgroep is ook vooral aandacht voor jongeren. Lily is één van de jongeren in de werkgroep en weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat hier meer aandacht voor komt en vooral ook acceptatie. Ook zij krijgt te maken met pesterijen sinds zij bekend maakte biseksueel te zijn. „Mensen weten vaak niet wat het inhoudt. Zeker ouderen vinden het vaak moeilijk om dit te accepteren. Iedereen mag van elkaar houden. Daarom ben ik zo blij met de jongerenregenboogwerkgroep, een plek om je veilig te voelen en waar niemand discrimineert. In de jongerenwerkgroep zitten vier jongeren.” Jongerenwerkster Ytsje vult aan: “Daarom willen we ook bijvoorbeeld een ontmoetingsplek creëren voor iedereen die lhbti+ is, nog twijfelt of nog geen idee heeft. We hopen dat we in maart/april zo’n plek hebben waar zij elkaar wekelijks of maandelijks kunnen ontmoeten. Dat moet een veilige plek zijn op neutraal terrein.” Lily is er blij mee. „Vaak worden er flauwe grappen gemaakt, op straat maar ook op school. Dat gebeurt in Wijk, maar ook in Utrecht en op social media.” Lily koos ervoor om het zelf aan familie bekend te maken, een moedige keuze. Naast een ontmoetingsplek zet de regenboogwerkgroep zich ook in voor een regenboogzebrapad. Deze zal gerealiseerd worden bij de aanpak van de Zandweg, op z’n vroegst in 2023.

Op 4 maart vindt van 16.00 – 17.00 uur de officiele kick off plaats in cafe-restaurant De Veldpoort. Wethouder Wil Kosterman zal tijdens deze feestelijke bijeenkomst de aftrap verrichten. Alle inwoners zijn welkom!

Wil je meer weten over de lhbti+ werkgroep? Kijk op www.wijkbijduurstede.nl/LHBTI of op instagram account regenboogwbd. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën, mail dan naar de regenboogwerkgroep@gmail.com

Jezelf zijn in Wijk
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie