Afbeelding
De Rechtspraak

Raad van State weigert schorsing bestemmingsplan winkelcentrum De Heul

Rechtbank

DEN HAAG/WIJK BIJ DUURSTEDE De Raad van State heeft vandaag een verzoek afgewezen van een omwonende om het bestemmingsplan voor de vernieuwing van winkelcentrum De Heul te schorsen. De Raad vindt het wel aannemelijk dat de leefsituatie van de omwonende er iets op achteruit gaat. Maar de Raad vindt dat aanvaardbaar. Hij krijgt te maken met verlies aan groen, zicht op een voetbalkooi en een aantal parkeerplaatsen.

Die parkeerplaatsen aan de Karolingersweg zijn volgens hem helemaal niet nodig. Ze waren oorspronkelijk bedoeld voor een toekomstige school. Maar die school komt er volgens hem niet. Volgens de gemeente is die school niet uitgesloten. En komt die school er uiteindelijk niet, dan zijn de parkeerplaatsen nodig voor een andere maatschappelijke functie.

Een ondergrondse parkeergarage waar de omwonende voor pleit, hoeft volgens de Raad van State ook niet. De Raad vindt het aannemelijk dat die te duur is, waardoor de vernieuwing van het winkelcentrum financieel onhaalbaar wordt. Een parkeerplaats ondergronds kost minstens 30.000 euro. Een bovengrondse parkeerplaats tussen 4000 en 5000 euro.

AFNAME VAN GROEN De vernieuwing van het winkelcentrum betekent dat er groen moet verdwijnen. Volgens de gemeente wordt dit grotendeels gecompenseerd. Er gaan tientallen bomen tegen de vlakte, maar hetzelfde aantal bomen wordt weer teruggeplaatst. Ander groen in combinatie met de aanleg van daktuinen en groen langs de gevels, zorgt voor ongeveer dezelfde hoeveelheid groen als er nu is.

Bij de woning van de omwonende zal er wel een vermindering van groen zijn. Maar volgens de Raad is dat aanvaardbaar. Het belang van de vernieuwing van het winkelcentrum weegt volgens de Raad zwaarder dan het belang van de omwonende.

advertentie
advertentie