De twee geplande nieuwbouwblokken in De Heul.
De twee geplande nieuwbouwblokken in De Heul. Bestemmingsplan Wijk bij Duurstede

Omwonende vraagt om stilleggen plan De Heul

Overig

WIJK BIJ DUURSTEDE / DEN HAAG Binnen twee weken wordt duidelijk of het bestemmingsplan voor de vernieuwing van winkelcentrum De Heul voorlopig wordt stilgelegd. Een omwonende heeft de Raad van State daarom gevraagd. De zaak werd donderdag 4 augustus behandeld tijdens een spoedzitting bij de Raad in Den Haag. Juridisch gezien is het plan al voorlopig stilgelegd, omdat de omwonende tijdig om schorsing van het plan heeft gevraagd. De Raad moet nu beslissen of het plan geschorst blijft, zodat er ook geen bouwvergunning kan worden verleend.

van de redactie

De vernieuwing van het winkelcentrum betekent niet alleen de vestiging van een nieuwe supermarkt van Lidl. Het plan regelt ook de bouw van meer dan honderd appartementen. De projectontwikkelaar heeft volgens de advocate van de gemeente nog geen bouwaanvraag ingediend. Daardoor is ook nog niet duidelijk hoe dit project in de omgeving wordt ingepast, zegt ze.

Mogelijk moet zelfs een woning in de buurt worden onteigend, aldus de advocate. En dat betekent zonder meer vertraging. Bovendien moet eerst het bestemmingsplan definitief zijn goedgekeurd, voordat er onteigend kan worden. In de spoedzaak die nu is aangespannen, kijkt de Raad van State alleen of het nodig is om het plan stil te leggen om onomkeerbare ontwikkelingen te voorkomen. Zo moet bijvoorbeeld snel een fors aantal bomen worden gekapt. Later dit jaar kijkt de Raad van State uitvoeriger naar het plan en dan volgt zes weken later pas een definitief oordeel.

BEZWAREN

De aantasting van groen, het te grote aantal geplande parkeerplaatsen en de komst van een voetbalkooi in de buurt zijn de belangrijkste bezwaren die de omwonende bij de Raad van State op tafel heeft gelegd. Hij verscheen overigens zelf niet op de zitting. Hij had de Raad op een laat moment om uitstel gevraagd, maar daar wilde de Raad niets van weten. Tijdens de zitting bleek dat de Raad ook de nodige vraagtekens heeft bij het plan. Het geplande aantal parkeerplaatsen vond de raadsvoorzitter ook te groot. Meer parkeerplaatsen betekent namelijk ook het verdwijnen van meer groen in de omgeving.

,,De verwachting is dat er veel minder parkeerplaatsen nodig zijn. Kan de gemeente hier niet de bezwaarmaker tegemoet komen?”, vroeg de raadsvoorzitter. Maar dat werd afgewimpeld door de advocate, omdat dit afhankelijk is van het bouwplan dat de projectontwikkelaar nog moet indienen. Mogelijk vernietigt de Raad later dit jaar dit onderdeel van het bestemmingsplan vanwege slechte ruimtelijke ordening. Volgens de advocate van de gemeente zal elke te kappen boom worden vervangen door een nieuwe. Ook worden er heggen aangelegd voor een groene inpassing van het plan. En over de voetbalkooi die waarschijnlijk ook als hangplek voor jongeren zal worden gebruikt, meldde de advocate dat klachten over overlast in behandeling worden genomen.

advertentie
advertentie