Marc Gnodde: 'Het vertrek van Wil valt ons en haarzelf erg zwaar'
Marc Gnodde: 'Het vertrek van Wil valt ons en haarzelf erg zwaar' wilcovandijen.nl

Statement fractie SamenWerkt in de gemeenteraad: ‘We zijn nog steeds aangedaan maar willen verder’

24 mei 2023 om 10:30 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE De gemeenteraad was dinsdagavond in vergadering bijeen. Het was het eerste formele moment na het aftreden van Wil Kosterman, waarbij SamenWerkt. in de raadszaal haar gevoelens en vaststellingen rondom het aftreden van Wil Kosterman met de Raad kon delen. ,,Het vertrek van Wil valt ons en haarzelf erg zwaar en wij hebben zeker een week nodig gehad voor de eerste acute rouwverwerking, gisteren afgesloten met een emotionele ledenbijeenkomst. We zijn nog steeds aangedaan maar willen verder”, aldus fractievoorzitter Marc Gnodde tijdens de rechten van raadsleden. 

De volledige tekst luidde als volgt: 

Beste raadsleden, college en belangstellenden

Het is goed om eindelijk in deze raad waar het thuishoort ons zegje te kunnen doen over de gebeurtenissen van afgelopen anderhalve week.

Eerst een terugblik

We zijn uitermate geschokt over hetgeen 10 dagen geleden gebeurd is. Vooral de manier waarop. Een ultimatum en een ingelaste raadsvergadering waarin een motie van wantrouwen zonder toelichting op de agenda staat. Dit is niet goed voor wethouder Wil Kosterman, voor het gemeentebestuur en voor Wijk bij Duurstede als geheel. Het staat wat ons betreft haaks op de nieuwe bestuurscultuur waar wij raadsbreed aan willen werken. Het vertrek van Wil valt ons en haarzelf erg zwaar en wij hebben zeker een week nodig gehad voor de eerste acute rouwverwerking, gisteren afgesloten met een emotionele ledenbijeenkomst. We zijn nog steeds aangedaan maar willen verder.

Waar staan we nu

Wij vinden dat een aantal vragen gesteld en beantwoord moeten worden, door de raad en het college

- Waarom is het opzeggen van het vertrouwen in Wil op deze manier gespeeld?
- Had het college inclusief burgemeester en de griffier proactiever kunnen handelen?
- Waarom is de collegevormende partij VVD niet vroegtijdig met ons in gesprek gegaan?
- Is dit het failliet van de raadsagenda?
- Wat betekent dit voor het huidige college en de collegevorming?
- Heeft SamenWerkt. voldoende vertrouwen om een opvolger voor Wil voordragen?

Wij vinden dat onze kiezers, leden en raadsleden recht hebben dat de collega’s in de raad en het college deze vragen beantwoorden. Dat helpt ons met elkaar weer op een zuivere manier de belangen van onze inwoners te behartigen.

Hoe nu verder

Ons lijkt een onafhankelijk onderzoek naar genoemde vragen, onze eigen rol hierin en met name de houdbaarheid van de raadsagenda aangewezen, waarbij niet alleen naar het dossier Markt 24 en de gebeurtenissen van afgelopen anderhalve week wordt gekeken, maar ook naar de raadsbrede uitgangspunten en breedgedragen wens om aan een andere bestuurscultuur te werken.

Een openbaar debat in onze raad is daarvoor het aangewezen startpunt. Wij willen de raadsvergadering van 6 juni aangrijpen voor een debat over alles wat samenhangt met het vertrek van Wil Kosterman, al dan niet geïnitieerd door een motie die om een extern en onafhankelijk onderzoek vraagt. Marc Gnodde: ,,Het is daarom in het belang van onze gemeente dat er snel een oplossing wordt gezocht. Daarvoor is de gemeenteraad nu aan zet, met als gezamenlijk doel dat we bouwen aan onze mooie gemeente. 

Verder ziet we ook dat het aftreden van de wethouder invloed heeft op de Wijkse samenleving. De ontstane situatie raakt ons allemaal. Het dossier Markt 24 loopt hierdoor vertraging op en andere dossiers komen wellicht stil te liggen. Dat is onwenselijk. Het is daarom in het belang van onze gemeente dat er snel een oplossing wordt gezocht. Daarvoor is de gemeenteraad nu aan zet, met als gezamenlijk doel dat we bouwen aan onze mooie gemeente.

Daarnaast toonde Samenwerkt. zich ook dankbaar voor de woorden van Gerard Migchels, die hij direct na Marc Gnodde uitsprak.

Gerard merkte op dat Wil Kosterman als persoon en als bestuurder uitstekend paste in dit college. ,,Er zijn weliswaar fouten gemaakt in het dossier Markt 24, maar haar staat van dienst en brede draagvlak in de Wijkse samenleving voor Wijk bij Duurstede staan buiten kijf. Zij verdient het niet om zo meedogenloos en met gebrek aan empathie afscheid te moeten nemen. Was het aftreden niet een grote straf voor de fouten op dit dossier? Er zijn fouten gemaakt, maar we zijn nu ook haar kwaliteiten kwijt voor het bestuur Wijk bij Duurstede. We moeten ook verder met elkaar. De vraag is of dit niet anders had gekund, op een mildere manier?”

Gerard is het eens met Marc Gnodde als het gaat om terugkijken naar wat hier is gebeurd: ,,Het is belangrijk om terug te kijken hoe dit is gegaan. Als we de raadsagenda in stand willen houden, is het de vraag hoe we onze manieren moeten veranderen. Om Wijk bij Duurstede aantrekkelijk te houden voor ons als raad, voor toekomstige wethouders, politiek belangstellenden en onze samenleving.”

Gnodde: ,,Wij als SamenWerkt. zijn dankbaar voor deze bemoedigende woorden!”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie