Trekstang onder marmeren vloer Markt 24 is uit lood, toestand van gebouw doet politiek schudden en drijft boel uit elkaar
Trekstang onder marmeren vloer Markt 24 is uit lood, toestand van gebouw doet politiek schudden en drijft boel uit elkaar Kuun Jenniskens

Vertrouwenscrisis Wijkse raad; raadsakkoord na wegsturen wethouder rijp voor prullenbak?

22 mei 2023 om 14:44 Politiek Tips van de redactie

WIJK BIJ DUURSTEDE  Het gedwongen vertrek van SamenWerkt wethouder Wil Kosterman heeft tot een diepe vertrouwenscrisis geleidt en dat vraagt om een periode van rust. Allereerst moeten de emoties worden verwerkt. Daarna moet worden gekeken of het raadsakkoord nog wel overeind blijft, of dat dit in de prullenbak terecht komt. Dit zegt fractievoorzitter van SamenWerkt Marc Gnodde. Ook burgemeester Iris Meerts pleit voor rust en rouwverwerking.

door Kuun Jenniskens

Marc Gnodde zegt namens de fractie van SamenWerkt: ,,We hebben vorige week nodig gehad voor rouwverwerking en vanavond (maandag 22 mei, red.) willen we dat afsluiten tijdens een openbare fractievergadering waar we met leden en andere belangstellenden spreken over wat er nu eigenlijk gebeurd is. Daar zal veel emotie bij komen kijken.”

’ONVERHOEDSE AANVAL’ Vorige week stapten een aantal partijen van de Wijkse gemeenteraad terug in de reflex van het oude systeem van oppositie en coalitie, waarbij 10 tegen 9 stemmen bepalend zijn. Zonder enig overleg vooraf kreeg SamenWerkt de mededeling dat VVD, BB, D66, PCG en OpRecht in de achterkamertjes een motie van wantrouwen hadden opgesteld tegen wethouder Kosterman. Er was geen vertrouwen meer in haar aanpak van de miljoenen kostende renovatie van Markt 24. Dit ging gepaard met een keihard ultimatum; als de wethouder voor maandagochtend 10 uur haar ontslag bekend zou maken, zou de motie niet worden ingediend. Anders zou deze in een extra raadsvergadering op woensdag in stemming worden gebracht.

SamenWerkt noemt dit: ,, Een ongehoorde werkwijze, het ‘raadsakkoord’ meer dan onwaardig. Natuurlijk waren de fractie en het bestuur van SamenWerkt onthutst en aangedaan over deze onverhoedse overval, die blijkbaar in achterkamertjes tot stand is gekomen.”

ONDERZOEKEN OF WE NOG WEL VERDER KUNNEN Volgens Marc Gnodde moet er dus gesproken worden over de gevolgen voor de raadsagenda, waarin partijen - met uitzondering van BB, en voor een deel OpRecht - hebben afgesproken volgens een nieuwe cultuur samen te gaan werken. Gnodde: ,,We gaan nu de fase in om te onderzoeken waar dit is fout gegaan, en waarom dit niet lijkt te lukken? Kunnen we überhaupt nog wel verder met een raadsagenda, of staat deze nu ook op de helling - dat zijn vragen die nu bij ons leven.”

Veel ruimte lijkt er niet meer te zijn, gezien de uitleg van SamenWerkt op haar website: ,,Ondanks het ‘raadsakkoord’ dat meerdere partijen ondertekend hebben, blijkt het ‘nieuwe besturen’ geen succes. Als er achter de rug een meerderheid wordt gesmeed voor een dergelijke motie, zelfs met medewerking van één van de college leverende partijen, dan lijkt dat ons het failliet van het raadsakkoord.”

Deze week moet dit onderzoek plaatsvinden. Op het moment van het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend wie dit onderzoek gaat doen. Bij voorkeur wordt dit een onafhankelijk persoon.

GEEN NIEUWE WETHOUDERSKANDIDAAT SamenWerkt heeft nog geen wethouderskandidaten om Kosterman te vervangen in de coulissen staan. Alles hangt af van het onderzoek. Fractievoorzitter Gnodde: ,,Als de conclusie is dat de raadsagenda door kan gaan, dan moet er voor Wil Kosterman een vervanger komen. Maar er kan ook uitkomen dat we teruggaan naar het oude oppositie-coalitie systeem. Wat betekent dat dan? En hoe kom je dan überhaupt tot een meerderheid?”

Volgens fractievoorzitter Marc Gnodde is SamenWerkt (met vijf raadszetels) nog wel aan zet om het initiatief te nemen. ,,Omdat wij ruimschoots de grootste partij zijn, en omdat het onze wethouder is die is weggestuurd is dat logisch.”

VERDRIETIG VOOR KOSTERMAN De hele situatie roept veel emoties op bij Kosterman, die al lang meedraait in het Wijkse openbaar bestuur en die een bekend Wijks gezicht is: ,,Ik voel me schofterig behandeld, zeker met zo’n inhoudsloze motie. Ze weten echt niet wat ze mensen aandoen.” Het is en blijft het een bittere pil, om na 21 jaar inzet als raads-en collegelid, op deze wijze gedwongen te worden de werkzaamheden te staken: ,,Dit doet dus ontzettend zeer, ook richting de mensen die op me hebben gestemd. Ik heb het gevoel dat ik de boel in de steek laat.” Kosterman kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen: een aantal van net geen 1600. Kosterman voelt zich omver geblazen door de gekozen aanpak. 

BLIJKEN VAN MEDELEVEN De weggestuurde Kosterman is vorige week bedolven onder honderden meelevende reacties, met kaartjes in de bus, en bloemen die worden bezorgd. Ook op sociale media blijkt hoe groot de waardering voor haar is en hoeveel vertrouwen er is onder een grote groep Wijkse inwoners.

Kuun Jenniskens
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie