Lage aanvliegroute bij Lelystad Airport
Lage aanvliegroute bij Lelystad Airport Henny Jansen

Ook Wijk bij Duurstede neemt motie tegen vierde aanvliegroute Schiphol aan

27 maart 2023 om 15:15 Politiek Tips van de redactie

WIJK BIJ DUURSTEDE In de regio zijn meer gemeenten geweest - Utrechtse Heuvelrug, Houten - die zich tegen de vierde aanvliegroute voor Schiphol hebben uitgesproken. In Wijk bij Duurstede werd tijdens de raad van 21 maart een motie aangenomen waarbij een koppeling werd gemaakt met stikstofproblematiek waar de agrarische sector mee te kampen heeft. Indieners waren BB en DVD. De motie werd aangenomen ondanks tegenstemmen van de SP, PCG en de VVD.

door Kuun Jenniskens

Indiener van de motie Nynke Plaatsman (BB) noemde het onverkoopbaar om agrariërs te confronteren met streng stikstofbeleid op basis van natuurgebieden binnen Wijk bij Duurstede, en dan tegelijkertijd het luchtruim direct boven diezelfde natuurgebieden dagelijks open te stellen voor een andere bron van stikstof. De motie roept op om samen te werken met andere gemeenten en de provincie - en dat de provincie een duidelijk standpunt inneemt in overleggen met de rijksoverheid. 

SamenWerkt was het geheel eens met Burgerbelangen: ,,Wij zijn blij met de aandacht voor de vierde aanvliegroute voor Schiphol over ons gebied, ook wij hebben zorgen.” D66 onthield zich van deelname aan de discussie, maar stemde wel voor. 

NIMBY MOTIE

Tegenstanders zoals de VVD deden het af als een ‘not in my backyard’ motie. ,,Schiphol gaat juist de overlast spreiden. Verder is het een enorme werkgever en Nederland is distributieland.” De partij verwacht weinig gevolgen voor stikstof en geluid.

PCG vond het geen discussie voor in een gemeenteraad, maar iets voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten. De SP noemde het een populistisch verhaal, omdat de vliegtuigen op grote hoogte vliegen: ,,Dit is een landelijke opgave en niet aan de gemeente, daarom verlenen wij geen steun.”

AANMOEDIGING

Wethouder Hans Buijtelaar (VVD) ziet de motie als een aanmoediging. Al in maart 2021 gaf de provincie Utrecht een zienswijze bij het rijk af tegen deze vierde aanvliegroute. Buijtelaar steunde als wethouder van Amersfoort indertijd deze zienswijze. Hij verwacht overigens maar een klein stijging van stikstof: ,,In de kerngroep Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) is er meer discussie over geluid wanneer vliegtuigen hier op 1500 meter gaan overvliegen.”

PROVINCIE VOORTOUW

De acties waarom de motie vraagt zijn volgens Buijtelaar eigenlijk al in gang gezet: ,,Samenwerken met gemeenten onderling kan, en de provincie Utrecht neemt hierin al het voortouw.” Eén punt nam de wethouder niet over: ,,Het college gaat de raad niet blijvend informeren over ontwikkelingen op dit punt, we zijn terughoudend omdat dit meer een landelijk en provinciaal onderwerp is.”

Kuun Jenniskens
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie