Bikescout op rotonde De Geer
Bikescout op rotonde De Geer Ali van Vemde

Raad wil onderzoek rotonde de Geer Wijk bij Duurstede naar effect van de bikescout

17 november 2022 om 16:16 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Met alleen een tegenstem van de VVD heeft de gemeenteraad opdracht gegeven aan het college een onderzoek uit te voeren naar de effecten van de bikeScout in rotonde De Geer - dat zijn de lampjes in de weg tussen de rotonde en de Geerweg. De raad wil inzicht in het aantal ongevallen van de afgelopen jaren met fietsers en voetgangers, om te achterhalen of de bikescout verschil maakt. 

door Kuun Jenniskens

Deze motie was opgesteld door PCG, met als mede-indieners BB en SP. Bij de begrotingsraad staakten de stemmen, dus er moest dinsdag 15 november opnieuw worden gestemd. Dit keer was ook SamenWerkt mede-indiener. Marc Gnodde: ,,Het is verstandig om budget te reserveren voor een tunnel onder de rotonde, maar we moeten tegen die tijd wel kritisch kijken of dit wel echt nodig is.” 

In de begroting is al 5,4 miljoen euro opgenomen. Om te kunnen afwegen of een investering van deze omvang zinvol is dient het nut en de noodzaak vastgesteld te worden, zo stelt de motie. Een van de aspecten die meegenomen moeten worden is de effectiviteit van de huidige bikeScout. Na dit winterseizoen kan er waarschijnlijk antwoord worden gegeven of de bikescout een verbetering geeft in de veiligheid van fietsers. De motie vraagt om een debat over deze statistieken en over de noodzaak van deze investering van 5,4 miljoen.

Namens de VVD zei Sybren van der Velden: ,,Wat ons betreft biedt een tunnel de beste doorstroming en de meeste veiligheid.” Van der Velden had de aantallen die de politie registreert erbij gepakt en constateerde uit eigen waarneming dat dit aantal 10 maal zo groot zou moeten zijn. 

,,Wij willen geen 5,4 miljoen investeren op gevoel”, zo reageerde Wietze Smit (BB) hierop. ,,Hier zijn cijfers voor nodig. Met de huidige aantallen zou een dure tunnel niet nodig zijn.”

VVD wethouder Buijtelaar (verkeer) is van mening dat ongevallencijfers onvoldoende zijn om een goede beoordeling te geven van de bikescout. ,,Daarvoor is eigenlijk ook een gebruikersonderzoek nodig.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie