Afbeelding
Kuun Jenniskens

Roer gaat om bij Begroting voor Wijk bij Duurstede: meer investeren

13 oktober 2022 om 14:14 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE De Ontwerpbegroting 2023-2026, die financieel wethouder Buijtelaar (VVD) op basis van de raadsagenda zegt te hebben gemaakt, gooit op een aantal punten het roer om. In het verleden heeft de gemeente niet gespaard voor zaken zoals nieuwe scholen of een gemeentewerf. Voorstel van het college aan de raad is om dit wel te gaan doen. Daarnaast is het idee om via een groeimodel te gaan investeren in de ambtelijke organisatie. Buijtelaar: ,,Je kan als gemeente ambities hebben, maar er zijn ook mensen nodig om het uit te voeren, dus een goed toegeruste ambtelijke organisatie is een belangrijke voorwaarde.”

door Kuun Jenniskens

De begroting die nu is gepresenteerd is gebaseerd op de meicirculaire en de mededelingen van de regering op Prinsjesdag. De septembercirculaire is nog niet verwerkt, hier krijgt de raad nog een memo over. In deze ‘circulaires’ krijgen gemeenten van het Rijk te horen hoeveel geld ze krijgen uit het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van een gemeente.

Tot en met 2025 lijkt het allemaal nog goed te gaan. Maar omdat er ook incidenteel geld in het gemeentefonds zit, vallen eigenlijk alle gemeentebegrotingen vanaf 2026 in een ‘ravijn’. In dat jaar worden deze incidentele gelden geschrapt en dat geeft ook in Wijk bij Duurstede problemen. Hier staat tegenover dat het gemeentefonds sinds jaar en dag wordt gevuld via een ‘trap op, trap af’ systeem, wat inhoudt dat als het Rijk veel geld uitgeeft, de gemeente ook meer geld krijgt - die lift hierin mee. (De rijksoverheid is heel veel geld aan het uitgeven.) 

RENTMEESTER Het college heeft besloten om in elk geval voor de jaren 2023 tot en met 2025 een sluitende begroting te presenteren. Die staan nu op een structureel saldo van respectievelijk 522.000 euro en voor 2024 en 2025 op 1.874.000 euro in de plus. Verder zijn zaken in dit tijdsgewricht behoorlijk ongewis. Het college wil bij de begroting rekening houden met de sterk gestegen prijzen voor inwoners en ondernemers. En als rentmeester kijken, zodat de financiën er ook goed voorstaan voor toekomstige generaties.

INFLATIE VAN 5,8 PROCENT Wat de woonlasten betreft doet het college het voorstel om ruim onder de huidige inflatiedruk te blijven. De onroerendzaakbelasting zal met niet meer dan 3 procent stijgen. Voor een huishouden met een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van 322.000 euro zullen de gemeentelijke lasten in 2023 met 4,5 procent stijgen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de afvalstoffen- en rioolheffing altijd kostendekkend wordt doorbelast. Vandaar de lichte afwijking in de stijging van de afvalstoffen (5,5%).

INVESTEREN IN SCHOLEN Deze begroting kent een uitgebreide paragraaf om te gaan investeren, wat wordt uitgesmeerd over 40 jaar. Voor scholen staat er 20 miljoen in, voor de gemeentewerf 5,1 miljoen en de milieustraat 4,8 miljoen. Maar ook rotonde De Geer voor 5,4 miljoen, net als het project Sterke Lekdijk (voor 170.000 euro). Buijtelaar: ,,Voor al deze investeringen geldt dat de raad er nog besluiten over moet nemen, maar dan is alvast duidelijk dat het gedekt is.”

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt wordt er structureel meer geld vrijgemaakt voor de ambtelijke organisatie, dat is althans de wens van het college. Dat begint met 5 ton en stijgt door naar 732.000 euro extra per jaar. 

BESLUITVORMING De gemeenteraad is aan zet op woensdag 2 november, dan zijn de Algemene Beschouwingen over de begroting - dé gelegenheid voor raadsfracties om hun visie op de begroting en op het reilen en zeilen van de gemeente te geven. Vervolgens worden op dinsdag 8 november besluiten genomen over de begroting, en over eventuele moties en amendementen. Deze vergaderingen zijn openbaar, en in de raadszaal en ook via een live-stream te volgen.

Update vrijdag 14 oktober 16 uur: In een eerdere versie van dit artikel stond een inflatiepercentage van 4,5 procent, dat is gecorrigeerd naar 5,8 procent. Het percentage waarmee de onroerendzaak belasting omhoog gaat is niet de eerder genoemde 4,5 procent, maar 3 procent. Ook is het bedrag voor de investering in de Milieustraat verbeterd; daar staat nu 4,8 miljoen - eerder stond daar 4,5 miljoen.

Toegevoegd is: Voor een huishouden met een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van 322.000 euro zullen de gemeentelijke lasten in 2023 met 4,5 procent stijgen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de afvalstoffen- en rioolheffing altijd kostendekkend wordt doorbelast. Vandaar de lichte afwijking in de stijging van de afvalstoffen (5,5%).

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie