Sybren van der Velden (VVD) maakte een turborotonde bij De Geer tot inzet van de gemeenteraadsverkiezingen (archieffoto maart 2018, rotonde bij Cothen)
Sybren van der Velden (VVD) maakte een turborotonde bij De Geer tot inzet van de gemeenteraadsverkiezingen (archieffoto maart 2018, rotonde bij Cothen) Kuun Jenniskens

Geen quick scan snelle oplossingen verkeersveiligheid rotonde De Geer

lokaal

WIJK BIJ DUURSTEDE Met een motie voor een quickscan met diverse verkeersoplossingen voor de veiligheid van fietsers op de rotonde bij De Geerweg, probeerde WijkNU dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een proces te versnellen. Reden is een toenemend aantal ongelukken op die plek. Indiener Jos Soons (WijkNU) kreeg coalitiepartijen PCG en Groenlinks - die beiden niet deelnamen aan de discussie - niet mee. Net als de VVD die gecommitteerd is aan een tunnel op die plek.

door Kuun Jenniskens

Sybren van der Velde (VVD): ,,Het lijkt een sympathieke motie, want wie kan tegen fietsveiligheid zijn? Deze maatregelen staan echter al in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer plan (GVVP). Hierin zit een onderzoek naar een bypass en bijbehorende fietstunnel. Dat is echt de enige echte oplossing voor onze schoolgaande jeugd. Alleen een tunnel stopt de confrontatie tussen auto’s en fietsers - alle andere oplossingen zijn schijnoplossingen. Dus wij gaan voor een fietstunnel en steunen deze motie niet.”

De SP steunde de motie wel omdat het goed is om de veiligheid voorrang te geven: ,,Ook al is het tijdelijk.” Brouwer (SP) vroeg wethouder Joustra om samen met leerlingen van het Revius naar de rotonde te kijken - zij hebben volgens hem een oplossing bedacht die makkelijk is uit te voeren. D66, als mede-indiener, zei: ,,We kunnen ons de luxe van wachten niet permitteren.”

Jos Soons reageerde namens Wijk Nu: ,,Wij zijn niet tegen een fietstunnel maar dit duurt mogelijk nog vele jaren. We moeten nu iets doen. Ik stel een quick scan voor met alle maatregelen op een rij. Dan hebben we een overzicht en daarmee kunnen we als gemeenteraad een keuze maken voor een tussenoplossing voor op de korte termijn.”

De motie werd door wethouder Willem Joustra (VVD) afgeraden: ,,Verkeersveiligheid zit al in het totaalpakket van het GVVP. Er zit een onderzoek in naar de Geerrotonde. Zodra het GVVP is vastgesteld is er budget via het actieplan. Als u het GVVP steunt kunnen we zo spoedig mogelijk aan de slag.” Joustra wil wel met leerlingen van het Revius praten, maar volgens hem kan hij niets zonder onderzoek. Een onderzoek naar een bikescout had hij al eerder toegezegd.

Jos Soons zei dat het misschien nog lang wachten is op het GVVP: ,,Omdat die nog niet door iedereen onderschreven wordt, is er nog veel werk aan de winkel. Als we pas daarna kijken naar oplossingen, dan zie ik de bui al hangen - dan kan het nog lang duren.”

Ook het CDA stemde voor, maar gezien het ‘nee’ van de drie coalitiepartijen haalde de motie het niet.

Op de vraag van het WijkNieuws waarom GroenLinks niet meedeed aan de discussie, antwoordde fractievoorzitter Rob Willems: ,,Wij zijn gecommitteerd aan anderen. Dat heeft te maken met, een misschien wel te grote, voorzichtigheid van onze kant. Binnen de coalitieonderhandelingen was deze tunnel een kroonjuweel voor de VVD.”

advertentie