Afbeelding
Provincie Utrecht

Provincie Utrecht ‘overruled’ gemeenten met eigen windmolenonderzoek

13 maart 2023 om 17:45 Politiek

REGIO Windmolens zijn niet mateloos populair in de dichtbevolkte provincie Utrecht. De meeste gemeenten hebben ingezet op zonnevelden om de doelen van de Regionale Energie Strategie (RES) te halen; op dit moment zit daar grofweg 90 procent zon en 10 procent wind in. De provincie wil om die reden flink wat tandjes bijzetten en gaan van 16 naar 60 turbines voor de hele provincie. Zonder overeenstemming met gemeenten onderzoekt de provincie nu zelf een 90-tal locaties in de hele provincie Utrecht op hun milieueffecten (MER). Uitgangspunt hierbij zijn turbines van 241 meter hoog.

Onderliggend gegeven bij deze eigengereide stap van de provincie is het uitgangspunt dat met alleen zonne-energie het elektriciteitsnet te eenzijdig belast gaat worden. Een goede balans zon-wind is volgens de provincie belangrijk voor het toekomstig energiesysteem. Met windenergie wordt ook in de nachten en in de winter (wanneer de zon niet schijnt) energie opgewekt. 

De provincie blijft dus sturen op alleen zon en wind, met flinke nadruk op het laatste. Vandaar het grootschalige onderzoek naar gebieden waar extra windturbines technisch mogelijk zouden zijn. Om te komen tot een planMER is er inmiddels een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), deze ligt nog ter inzage tot en met woensdag 5 april 2023. Inwoners kunnen hier een zienswijze op indienen. 

De provincie zegt met dit onderzoek geen besluiten te nemen. Met de informatie uit de MER kan eind 2023 / begin 2024 een keuze gemaakt worden over de randvoorwaarden en locaties voor windenergie. Provincie of gemeenten kunnen daarna de uitkomsten van de milieuonderzoeken gebruiken voor de lokale participatie. 

De provincie gaat een 90-tal gebieden onderzoeken en daar staan talrijke gebieden bij waarvan gemeenten hebben gezegd op deze plek geen windturbines te willen. Op een onduidelijk kaartje staan voor Wijk bij Duurstede twee onderzoeksgebieden ingetekend (gebieden 71 en 72). Het gaat hier grofweg om het gebied tussen Werkhoven en Wijk bij Duurstede tussen de N229 en de Achterdijk (71) en een zone langs het Amsterdam-Rijnkanaal (72).


Detail uit NRD - Provincie Utrecht

DWANG PROVINCIE DOORKRUIST GEDEGEN PARTICIPATIE

In de gemeente Wijk bij Duurstede is bij het raadsbreed akkoord afgesproken om een zorgvuldig participatieproces in 2023 te doorlopen over een brede mix aan manieren om energie op te wekken - dus veel ruimer dan alleen over windmolens. Ondanks dat de provincie de druk opvoert, wil de raad toch een goed en gedegen proces doorlopen. 

Tijdens een voorbespreking over het participatietraject van de Wijkse raadsfracties op 7 maart, drukte inspreker Jeroen van der Sluis de raadsleden op het hart: ,,Laat u zich niet gijzelen door een provincie die de gemeente buitenspel probeert te zetten.”

De fracties besloten vorige week om het participatievoorstel nog nader te verfijnen, er zitten nog punten ter verbetering in. Ook al hijgt de provincie voelbaar in de nek, toch probeert Wijk haar eigen proces te doorlopen. De raad hecht er belang aan om bij zo’n belangrijk en kostbaar traject de neuzen dezelfde kant op te hebben, en zo ver was het nog niet. Wethouder Kosterman: ,,Het is niet erg als we maandje opschorten. Ik zal bij de provincie bepleiten dat we met een serieus traject bezig zijn waar ze rekening mee moeten houden.”

Kuun Jenniskens
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie