Paul Heijmerink bij de Kromme Rijn
Paul Heijmerink bij de Kromme Rijn Simone Heijmerink

Bunniks wethouder Heijmerink: Bunnik heeft ook windmolens nodig

2 mei 2021 om 09:09 Politiek

BUNNIK Ook in Bunnik speelt de windmolendiscussie. Hoewel de voorkeur uitgaat naar zonnevelden, zijn windmolens op termijn zeker nog een optie. Bijvoorbeeld op termijn bij Fort Vechten. 

door Kuun Jenniskens

Op 5 maart behandelde de gemeenteraad een motie van De Liberalen met het verzoek om op Bunniks grondgebied geen windmolens te plaatsen. Deze motie kreeg steun van BunniksBelang, maar niet van P21 en CDA - en haalde het daarom niet. Wethouder Paul Heijmerink (P21) raadde deze motie toen ten zeerste af. Het college wilde nog niks uit de energiemix schrappen. Vervolgens bracht het college op 12 april naar buiten dat Bunnik geen windenergie in Regionale Energie Strategie (RES) gaat stoppen. Hoe kwam het college tot dit besluit? Bunniks Nieuws spreekt met wethouder Paul Heijmerink. ,,De motie wilde überhaupt windmolens uitsluiten, dus ook op de lange termijn”, aldus de wethouder. ,,Dat is prematuur. In de energiemix heeft Bunnik ook windmolens nodig, dus uitsluiten was niet aanvaardbaar.” 

FORT VECHTEN De wethouder zegt over de RES: ,,De RES bestaat uit zes stappen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De vraag is of je meteen al bij de eerste stap windmolens wil inbrengen? Daar heeft het college verder over nagedacht. Met het participatietraject van vier gemeenten hebben we het zoekgebied bij Fort Vechten vastgesteld. Omdat dit binnen de Hollandse Waterlinie valt, moet dit nader worden onderzocht. Daarom zetten we nu de eerste stap met zonnevelden. Maar windmolens zijn zeker niet uitgesloten.”

HAALBAAR Heijmerink wil alleen zaken in de RES opnemen die haalbaar zijn. ,,De eerste stap die voor 2030 gerealiseerd wordt lukt met 53 hectare zonneveld, dat die velden er komen is redelijk hard. Verder noemen we in RES verband wel het zoekgebied bij Fort Vechten voor windenergie. Dat wil niet zeggen dat daar windmolens komen. We hebben het daarom niet in de eerste stap van 0,06 TW aandeel van Bunnik opgenomen.”

U noemt het zoekgebied voor windmolens bij Fort Vechten? ,,Ja, dat kwam uit de participatie. Dit gebied zit tussen Fort Vechten en Nieuw Wulven in en ligt aan de Noordoostkant van Houten.” Heijmerink legt uit dat er twijfels zijn of hier windmolens mogelijk zijn, gezien de Unesco nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

SCHALKWIJK EN ‘T GOY Hoe staat het met het zoekgebied tussen Schalkwijk en Werkhoven? ,,Hier denkt een groepje van 3 of 4 agrariërs samen met een ontwikkelaar na om daar molens te plaatsen”, zegt wethouder Heijmerink. ,,Zij hebben ook met de gemeente een gesprek gehad. Wij hebben hen toen gezegd dat we eerst de participatie wilden afwachten. Omdat dit niet als zoekgebied uit de participatie is gekomen, is deze locatie bij ons geparkeerd.” 

De wethouder legt uit dat het overleg met de vier Kromme Rijn gemeenten hier een rol bij speelt: ,,Houten redeneert, dat wanneer windmolens langs het AR kanaal worden gezet, en daarnaast ook in dit gebied, dat ‘t Goy volledig omsloten wordt door molens. In regioverband heeft dit zeker de voorkeur niet.”

KANALEN EN SNELWEGEN Heijmerink stelt dat windmolens zoveel mogelijk langs wegen en kanalen worden geplaatst en bij voorkeur niet ergens middenin een gebied: ,,Ook de locatie bij Fort Vechten, die door de gemeente Bunnik wordt genoemd, ligt langs de A12. Maar als deze locatie niet lukt zullen we toch ook weer naar andere locaties moeten kijken ”

Bestaat een zoekgebied uit meerdere windmolens? ,,Dat kan. Windmolens moeten op een bepaalde afstand van elkaar staan. Bij Fort Vechten kunnen denk ik maximaal twee windmolens staan. Het zoekgebied is een cirkel waarbinnen je nog wat kunt schuiven. Natuurlijk staan er boerderijen waar we rekening mee moeten houden.”

Uw partij P21 was voor windenergie in het RES bod, en die zijn niet blij? ,,In het doorzicht naar 2050 is windenergie niet uitgesloten. Bunnik moet eerst een beleidskader maken met eisen en randvoorwaarden voor windmolens. Dat is de volgende stap die we moeten nemen.”

GEZONDHEIDSEFFECTEN Is dat het moment om met de samenleving te praten over issues zoals gezondheidseffecten gerelateerd aan afstand? ,,Precies, dat komt daarin terecht. Pas met dat beleid in de hand kunnen initiatieven beoordeeld worden. We zijn nu dus nog niet zover dat windenergie mee kan in RES 1.0, maar voor de toekomst sluiten we het niet uit.” De wethouder gaat gezondheidsonderzoek inventariseren en excursies organiseren met raadsleden naar regio’s met windmolens: ,,Want er gaan zoveel indianenverhalen rond.”

TURBINES ZEIST Dan zijn er nog windmolens die Zeist ten noorden van Odijk wil zetten? Wethouder Heijmerink: ,,Toen ik dit vorige zomer hoorde heb ik direct contact gezocht met de wethouder uit Zeist. Ik heb gezegd dat ik graag zie dat hij ons goed op de hoogte houdt en dat hij inwoners van Odijk meeneemt in het participatie verhaal. Dat doen ze ook via een advertentiecampagne. Op onze website staat een link naar deze locatie van Zeist. Wat hier lastig aan is, is dat het de bevoegdheid van Zeist is.”

TIJDELIJK De wethouder ziet de energietransitie als iets tijdelijks. ,,Ik ga er vanuit dat er na 2050 nieuwe technieken zijn en dat windmolens en zonnevelden tegen die tijd weer kunnen worden opgeruimd. Maar op dit moment hebben we niks anders en klimaatverandering is echt gaande en er is haast bij - dus we moeten nu stappen zetten.”

Wordt dat geborgd in beleid, dat een windmolen ergens maximaal 30 jaar mag staan? Paul Heijmerink noemt dat ingewikkeld: ,,Als er nog geen alternatieven zijn dan kun je ze niet opruimen. Mochten er wel nieuwe technieken zijn, dan ga ik er vanuit dat deze economisch rendabeler zijn en dan gaat zo’n molen vanzelf weg. Maar het is een interessante gedachte om over 30 jaar het gesprek met de samenleving opnieuw in te zetten of een molen daar kan blijven staan. Ik ga erover nadenken.”

Zoekengebieden voor windmolens in de Kromme Rijnstreek
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie