Afbeelding
Pixabay

Windmolens niet alleen splijtzwam in de samenleving, maar ook in de Wijkse coalitie

25 maart 2021 om 14:35 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE De Noodrem motie van VVD, Duurzaam Wijk en Burgerbelangen kreeg dinsdag tijdens de raadsvergadering geen steun van andere partijen. Met 7 stemmen voor en 12 stemmen tegen werd hij verworpen. Kernpunt van Noodrem motie was om besluiten over windmolens en zonnevelden over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heen te tillen. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat coalitiegenoten VVD en PCG momenteel nauwelijks met elkaar door één deur kunnen.

door Kuun Jenniskens

Dat er hommeles in de coalitie is bleek al snel uit de ergernis van Steven Verhaar (VVD) richting coalitiegenoot Arie van Vliet van de PCG. Nadat Van Vliet had gezegd dat hij de krantenartikelen met uitspraken over het stoppen met zoekgebieden aanwijzen bij de Regionale Energiestrategie (RES) van PCG wethouder Hans Marchal, niet had gelezen, zei Verhaar: ,,Dat is wel heel goedkoop. Er is heel veel gebeurd en in de media trok de wethouder de stekker eruit.” 

SPLIJTZWAM Wethouder Marchal (PCG) verschool zich achter een algemeen beeld dat duurzaamheidsplannen overal in het land een garantie voor conflict zijn: ,,Het is een splijtzwam, er zal onvrede blijven.” Tegen Verhaar zei hij dat de stekker niet uit de RES is: ,,De raad krijgt gewoon nog een voorstel om zoekgebieden voor de RES te bekrachtigen. ,,Het participatietraject met de Kromme Rijnstreek is afgerond en de uitkomsten krijgt u binnenkort overhandigd.”

NIET VIA DE KRANT Verhaar: ,,Doordat u via de krant heeft gecommuniceerd en door wat er politiek is gebeurd, is het vertrouwen weg. U kunt gewoon luisteren naar de raad en niet communiceren via de krant.” Later voegde Verhaar toe: ,,In de week na deze Noodrem motie heeft de PCG dit veroorzaakt.” Ook D66 zei dat de wethouder de spraakverwarring zelf heeft veroorzaakt. Van Asperdt (D66) zei dat een wethouder niet zomaar wat kan zeggen: ,,Het college spreekt met één mond.”  Ook het CDA was niet tevreden met de communicatie van de wethouder. Migchels: ,,Maar hij heeft inmiddels wel voldoende op zijn donder gehad.”

PCG noemde de Noodrem motie niet verstandig. Van Vliet: ,,We moeten geen zaken stoppen waar we al mee bezig zijn.” Samen met GroenLinks steunde PCG de motie van coalitiegenoot VVD niet.

Vanuit de oppositie vond het CDA de motie te hard gesteld. CDA wil alleen windmolens als er draagvlak voor is en denkt dat verkiezingen het onderwerp windmolens juist verder laat escaleren. SP sloot zich bij deze opvatting aan - deze partij overweegt overigens een referendum over de komst van windmolens. Ook D66 steunde de motie niet - vond hem te ver gaan. 

KOMT GESPREK OVER BREDE ENERGIEMIX Wel werd een motie van GroenLinks, PCG, CDA en SP aangenomen die vraagt om een goed participatieproces met de samenleving. Dit gesprek moet gaan over een brede energiemix. Volgens SP hoort kernenergie daar bij. Niek van Staaden (GL): ,,Dit proces heeft ontmoeting nodig, daarom willen wij, zodra het weer kan vanwege corona, in gesprek met de samenleving.” Het college moet hier een voorstel voor maken. GL wil het proces niet verder belasten met verkiezingen.

Nadat burgemeester Iris Meerts wethouder Marchal verzocht geen olie op het vuur te gooien, zei Marchal toch dat er wat hem betreft deze avond te zware woorden waren gevallen: ,,Richting de VVD is het laatste woord niet gezegd.” Burgemeester Meerts kapte Marchal af. Vervolgens zei wethouder Marchal dat op het gebied van communicatie, vertrouwen in hem niet nodig is, maar in het college: ,,Als college gaan we samen met u in gesprek, over het participatietraject en de doelstellingen. En dat communiceren we vervolgens samen.” Verder zei de wethouder dat het gezag van Wijk in de regio er nog steeds is en dat er begrip is voor het Wijkse spanningsveld.

Op 14 april is er een extra raadsavond over de RES.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie