Even terug in de tijd, toen participatie nog betekende: samen naar een plankaart kijken (archief 9 februari 2020)
Even terug in de tijd, toen participatie nog betekende: samen naar een plankaart kijken (archief 9 februari 2020) Kuun Jenniskens

Reacties vanuit de gemeenteraad op motie ‘noodrem op de RES’

5 maart 2021 om 08:15 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE De Wijkse VVD en BurgerBelangen (BB) maakten vorige week bekend op 23 maart een motie in te dienen bij de Wijkse gemeenteraad. Uit het slecht verlopen participatieproces, dat samen met buurgemeenten in de Kromme Rijnstreek is uitgevoerd, moeten geen conclusies worden getrokken. WijksNieuws.nl vroeg de politiek alvast om een reactie.

 door Kuun Jenniskens

Het college van B&W, bij monde van wethouder Hans Marchal, deed vorige week een stap die aan deze motie raakt. Marchal ging een stap verder. Het college besloot uit de Regionale Energie Strategie (RES) samenwerking te stappen en geen zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines aan te wijzen. Marchal noemde de participatie mislukt, en de motie overbodig. Het college wil het houden bij 60 hectare zonnevelden.

ONVREDE EN ZORGEN In de motie - die inmiddels ook met steun van Duurzaam Wijk wordt ingediend - verzoekt het Wijks college om geen conclusies te trekken uit het participatieproces met de vier Kromme Rijn gemeenten (Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede). VVD, BB en Duurzaam Wijk noemen deze samenwerking een inbreuk op de gemeentelijke autonomie. Gemeenten nemen hun eigen beslissingen. De indieners zijn kritisch op het participatieproces en signaleren onvrede onder inwoners. Ook moeten de WHO richtlijnen voor windmolens serieus worden genomen, omdat er veel zorgen zijn over gezondheidseffecten binnen een straal van 400 meter.

Gerard Migchels (CDA) steunt de kerngedachte van deze motie: niet zo doorgaan. ,,Via het beeldscherm van gedachten wisselen pakt verkeerd uit. Het CDA wil dan ook graag - zodra dat weer kan - dat burgers en ondernemers in fysieke bijeenkomsten met de gemeente in gesprek gaan over de RES.”

DIGITALE INSPRAAK WERKT NIET Ook Jeroen Brouwer (SP) wil niet met dit RESproces doorgaan, omdat digitale consultatie niet werkt. ,,Bij dergelijk grote discussies is draagvlak van belang.” Brouwer wil pas ergens voor tekenen als er duidelijkheid is over het aantal woningen dat Wijk bij Duurstede mag bouwen. ,,Wij willen alleen verder als we ook weten hoeveel woningen we bij mogen bouwen, hoeveel bedrijventerreinen kunnen groeien, waar er natuur bij komt, hoe de mobiliteit in deze regio wordt aangepakt.”

KOPPELEN AAN WONINGBOUW ,,Corona beperkt de mogelijkheden elkaar echt te ontmoeten en voor de energietransitie is die ontmoeting wel belangrijk”, zegt Niek van Staaden (GroenLinks). Hij hoopt dat dit nog gaat lukken. ,,Jongeren en de zwijgende meerderheid moeten daarbij veel meer aan bod komen. We bevinden ons echter in een klimaatcrisis waarvan de gevolgen steeds dichter bij komen en die geen uitstel meer duldt.” Ook GroenLinks noemt woningbouw: ,,Voor Wijk bij Duurstede biedt windenergie enorme kansen, bijvoorbeeld op extra woningbouw.” GroenLinks is er nog niet uit of het deze emotie gaat steunen.

WEL OOK TEMPO MAKEN Ook Bart van Asperdt (D66) is er nog niet helemaal uit: ,,D66 wil allereerst van de indieners weten wat de motie precies voor gevolgen heeft voor eerder genomen raadsvoorstellen. D66 is blij met extra nadruk op draagvlak, communicatie met alle betrokkenen en ook op gezondheid. Met deze houding gaan we het raadsdebat op 23 maart aanstaande voeren. Wat D66 betreft mag het tempo van verduurzaming een tempootje sneller, maar wel met voldoende oog voor draagvlak, communicatie en gezondheidsaspecten.”

MAANDAG SPREEK RAAD OVER RES Op maandag 8 maart is er een Voorbespreking van de Wijkse gemeenteraad over het collegebesluit over de RES. Deze is digitaal te volgen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie