Afbeelding
BDU media

Wijk doet richting provincie geen uitspraken over extra windenergie, maar start eerst participatie

2 december 2022 om 17:17 Natuur en milieu

WIJK BIJ DUURSTEDE De provincie stuurde Utrechtse gemeenten deze zomer een brief met de vraag om als gemeenten een tandje bij te zetten met het plaatsen van windmolens. Voor 1 december moest daarop worden gereageerd. Wijk bij Duurstede heeft besloten eerst een participatietraject met de Wijkse bevolking te willen organiseren over de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030. Dat wordt een breder verhaal dan alleen wind en gaat over de hele energiemix. Wethouder Wil Kosterman: ,,Voor die tijd doen wij geen uitspraken richting de provincie.”

door Kuun Jenniskens

Het college wil dit de provincie middels een brief laten weten - een conceptbrief ligt momenteel ter beoordeling bij de gemeenteraad. De meeste fracties vinden het een goede brief. De VVD maakt wel een amendement om de 60 hectare zonnevelden in de brief te benoemen en dat Wijk bij Duurstede daarmee aan de RES doelstellingen voldoet - een toevoeging die steun krijgt van meerdere fracties. In de raad van 13 december zal hierover worden gestemd.

PROVINCIE WIL 1 TERAwattuur EXTRA In haar brief van 6 juli stelt de provincie het volgende probleem aan de orde: uit een tussenbalans is gebleken dat de zon-wind balans niet goed uitpakt in de provincie Utrecht. Dat heeft ook te maken met planuitval. Voor wind initiatieven worden in de provincie Utrecht momenteel alleen voor Rijnenburg, de Isselt en Goyerbrug de ruimtelijke procedures voorbereid of doorlopen. De verhouding tussen zonne- en windenergie in de RES’en is circa 75 procent zon en 25 procent wind. Uitgedrukt in vermogen is de verhouding schever - namelijk 90 versus 10 procent - omdat een windmolen op jaarbasis meer tijd stroom levert dan een zonneveld. Gedeputeerde Huib van Essen in deze brief: ,,Zonne-energie maakt bovendien relatief inefficiënt gebruik van de (beperkt) beschikbare netcapaciteit. Gelet op de net congestie is het des te belangrijker dat we optimaal gebruik maken van de netcapaciteit die wél beschikbaar is. Voor een gezonde balans is het nodig dat we in 2030 provinciebreed minimaal 1 TWh windenergie opwekken. Daarmee kan dezelfde opwek tegen lagere maatschappelijke kosten worden gerealiseerd dan met de huidige verhouding zon-wind.”

Wijk bij Duurstede gaat hier dus op antwoorden dat de provincie tot de zomer moet wachten, dan is waarschijnlijk de uitkomst van het participatietraject bekend. Wijk bij Duurstede vraagt de provincie - die in haar brief extra geld had aangeboden - om dit extra geld in te zetten voor een goed participatietraject. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie