Windmolens bij Houten langs het Amsterdam-Rijnkanaal, mogelijk gaat Wijk hier op aansluiten met 3 tot 6 windmolens
Windmolens bij Houten langs het Amsterdam-Rijnkanaal, mogelijk gaat Wijk hier op aansluiten met 3 tot 6 windmolens Kuun Jenniskens

Gesprek over participatietraject windmolens en zonnevelden uitgesteld

30 april 2018 om 15:30 lokaal

WIJK BIJ DUURSTEDE Het bleek te vroeg om in de raad te spreken over kaders voor participatietrajecten met inwoners over windmolens en zonnevelden. Eerst moeten de nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd en moet het coalitieakkoord rond zijn. Voor die tijd is dit een te groot onderwerp om in de raad te bespreken. Zodoende hoort het niet thuis op de raadsagenda - was de mening van de meerderheid.

Kuun Jenniskens


CONTROVERSIEEL Het liep even anders tijdens de Voorbespreking van de ‘Startnotitie participatieproces toetsingskader duurzame energie’. Fractievoorzitter Sybren van der Velden (VVD) - winnaar van de verkiezingen en als partij aan zet bij de coalitievorming - zei bij aanvang van de Voorbespreking dat VVD, GroenLinks en PCG de Agendacommissie hadden gevraagd om dit onderwerp controversieel te verklaren. “Dit kan niet op twee tafels tegelijk en had daarom niet op agenda moeten staan.”

UITSTEL Gerard Migchels (CDA) had dit als voorzitter van de Agendacommissie ook aangegeven, maar de commissie had het onderwerp toch op de agenda gezet. Al snel steunde ook WijkNu de controversieelverklaring. Alleen SP en D66 bleken voor behandeling van deze Startnotitie. Uiteindelijk kreeg de meerderheid het voor elkaar om met dit onderwerp te wachten totdat een nieuw college is geïnstalleerd.

EWEC Om de twee insprekers niet onverrichterzake naar huis te sturen, kregen zij nog wel het woord. Henk Muis hield namens de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) een pleidooi voor windmolens, omdat rapporten van TNO aangeven dat het niet anders kan. Idee is dat niet alleen de ondernemer die de molen plaatst er winst mee maakt, zei Muis: “ Als coöperatie willen wij ten minste 50 procent van het eigendom. Dan kan iedereen in Wijk ervan mee profiteren en een leuk rendement halen van hun spaargeld en mensen in de buurt krijgen korting. Als we een goed participatietraject inrichten kunnen we samen veel dingen voor elkaar krijgen.”

ZEE Een aantal partijen zijn niet voor lokale windmolens. Daarom vroeg Sybren van der Velden (VVD) wat Muis vindt van deelnemen aan windmolens op zee? Henk Muis: “Dat is het afschuiven van verantwoordelijkheid. We moeten hier doen wat we kunnen doen. Vergeet niet, we kunnen er ook geld aan verdienen. Het is goed voor de lokale economie.”

NMU Tweede inspreker Ieke Benschop daagde namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht de coalitie - en dan met name de VVD - uit om in het coalitieakkoord op te nemen dat Wijk tijdens deze collegeperiode in 2023 16 procent realiseert: “Dat is een grote uitdaging. Wij hopen dat jullie gaan koersen op 16 procent. Daarmee zetten jullie jezelf scherp voor de komende 4 jaar. Het zou heel dapper zijn om dit percentage op te nemen in het coalitieakkoord.“ Ieke Benschop rekende voor dat dit neerkomt op 6 á 7 windmolens van 3 MW of 3 á 4 molens van 6 MW.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie