Het Stephanusterrein langs de N229 bij Cothen
Het Stephanusterrein langs de N229 bij Cothen Kuun Jenniskens

Provincie legt advies om vergunning Cothense biovergister in te trekken naast zich neer

21 februari 2022 om 16:16 Politiek

COTHEN Een onafhankelijke commissie die bezwaren afhandelt tegen besluiten van de provincie (de Awb adviescommissie) komt tot de conclusie dat de vergunning voor de biovergister op het Stephanusterrein in Cothen moet worden ingetrokken. Omdat de gevolgen voor de natuurwaarden door de provincie niet goed zijn meegewogen. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht besloot vorige week dit advies niet op te volgen en houdt de vergunning in stand.

door Kuun Jenniskens

De Awb commissie oordeelt dat de vergunning - die de provincie op 25 januari 2017 heeft afgegeven - onvoldoende rekening houdt met de natuurwaarden van het Natura 2000 gebied Kolland en Overlangbroek, gelegen op 4,5 kilometer afstand van de plek waar deze mestfabriek zal worden gebouwd. 

In dit Natura 2000 gebied moet, door een grote stikstofdepositie, verzuring en vermesting worden tegengegaan. Met de komst van de biovergister wordt de stikstofdepositie groter. De provincie heeft onvoldoende duidelijk gemaakt wat en wanneer er precies in dit gebied wordt aangepakt om de situatie te verbeteren. 

INTREKKEN OF NIEUWE BEOORDELING DOEN Daarom zegt de commissie - in haar advies van 4 januari 2022 - dat de provincie de vergunning moet intrekken. De commissie geeft daarnaast tips. De provincie zou een nieuwe en wel ‘passende beoordeling’ kunnen doen - waaruit kan blijken dat de vergunning opnieuw kan worden verleend. Een andere uitweg die de commissie aan de provincie voorlegt is om snel passende maatregelen te treffen in het Natura 2000 gebied zodat de achteruitgang van soorten wordt gestopt en natuurwaarden worden hersteld. Daar hoort een tijdlijn bij, die nog niet is opgesteld.

De provincie moet opnieuw de belangen afwegen, daarbij hoort ook het belang van de initiatiefnemers van de biovergister - dat zijn 8 melkveehouders uit de omgeving. De commissie vindt dat daarbij moet meespelen dat de miljoenen kostende biovergister nog niet is gebouwd; de initiatiefnemers zijn geld kwijt aan de grond maar die blijft handelswaarde bezitten. 

HOORZITTING INTREKKINGSVERZOEK Dit alles naar aanleiding van een hoorzitting die op 18 november 2021 plaatsvond over het bezwaar tegen het besluit van de provincie om het Intrekkingsverzoek naast zich neer te leggen. Dit Intrekkingsverzoek werd op 12 mei 2021 ingediend door een groep van 29 omwonenden; organisaties zoals Stichting Behoud Langbroekerwetering en Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede - die bijvoorbeeld tegen is vanwege lozingen op de Kromme Rijn; 4 bedrijven; en 15 landgoederen. Vraag was om de vergunning voor de biovergister in te trekken. Omdat de biovergister nog niet is gerealiseerd kan worden voorkomen dat er een nieuwe bron bijkomt die het al aangetaste Natura 2000 gebied verder uitput.  

WIJK HEEFT SPIJT Half oktober 2021 heeft de Wijkse gemeenteraad uitgesproken spijt te hebben. Met een motie heeft de gemeenteraad besloten dergelijke installaties niet meer in de gemeente toe te staan. 

PROVINCIE BUIGT NIET Maar goed, de provincie geeft de Awb commissie geen gelijk en houdt vast aan een eigen lijn. Toen de provincie in 2017 naar de vergunning voor de biovergister keek, was de PAS wetgeving nog geldig. Dat later in mei 2019 de PAS meldingen van tafel zijn geveegd, kan niet met terugwerkende kracht tot een heroverweging leiden, aldus de Gedeputeerde Staten van de Provincie. 

De Awb commissie ziet dat anders en noemt de Pasmelding geen besluit. Vandaar de aanbeveling om de Wet Natuurbescherming (Wnb) alsnog op de biovergister los te laten. 

De indieners van het Intrekkingsverzoek bestuderen momenteel de uitspraak en overwegen een mogelijke gang naar de rechter. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie