Rechtsachter dit gebouw zou de mestfabriek worden gebouwd
Rechtsachter dit gebouw zou de mestfabriek worden gebouwd Kuun Jenniskens

Spijt van vergunning voor biovergister Cothen

18 september 2021 om 11:10 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Alleen PCG en CDA ondersteunen de vergunning voor de biovergister nog van harte, andere raadsfracties hebben inmiddels spijt van de vergunning die de gemeente in 2015 heeft afgegeven. Met de kennis van nu. Terugdraaien lukt niet meer, een tweede mestfabriek voorkomen mogelijk wel.

door Kuun Jenniskens

Een gemeente kan een eenmaal afgegeven vergunning niet intrekken, dat zou getuigen van onbehoorlijk bestuur. GroenLinks vroeg daar dan ook niet om. Met haar motie wil GroenLinks bewerkstelligen dat de vergunning voor de 90.000 ton biovergister in Cothen niet kan worden uitgebreid, en de partij wil daarnaast voorkomen dat elders in de gemeente een tweede biovergistingsinstallatie kan worden gebouwd.

GEEN DUURZAME ENERGIE Niek van Staaden: ,,Met de kennis van nu vinden we de energiebalans niet goed; er moet teveel in, en er komt te weinig uit. Dus wat GroenLinks betreft zijn deze installaties niet langer welkom. Wij vinden dit geen duurzame energie.” Ook coalitiegenoot Steven Verhaar (VVD) betuigde spijt te hebben van dit besluit.

Namens het CDA zei Gerard Migchels dat de Cothense vergistingsinstallatie op mest van 3000 koeien draait en dat deze koeien in de regio aanwezig zijn: ,,Mits deze installatie lokaal mest afneemt, is dit een hele goede oplossing.” Ook Arie van Vliet (PCG) heeft absoluut geen spijt.

Burgerbelangen ziet het nut niet van deze motie omdat de gemeenteraad aan zet is wanneer de geplande biovergister in Cothen zou willen uitbreiden. Ook over een initiatief voor een tweede vergister zou de gemeenteraad het laatste woord hebben. Ook Jeroen Brouwer (SP) vindt dat het duidelijk is dat de gemeente geen tweede vergister zal toestaan; de raad kan tegenstemmen mocht zo’n initiatief voorbij komen.

GroenLinks is van mening dat die tegenstem pas erg laat in het vergunningstraject zal klinken: ,,Voordat een dergelijk voorstel bij de raad komt heeft een initiatiefnemer er al veel tijd en geld in gestoken, daarom kunnen we nu beter het signaal afgeven dat we dit niet meer willen.” Duurzaam Wijk was het eens met deze redenatie.

STEMMEN STAAKTEN Bij het stemmen over de motie staakten de stemmen, dit betekent dat er bij de volgende raadsvergadering opnieuw over zal worden gestemd. Naast GroenLinks, stemden Duurzaam Wijk, VVD en D66 voor de motie. Tegenstemmen kwamen er vanuit CDA, PCG, Burgerbelangen en SP. 

In juni stelden raadsfracties al veel vragen over de wenselijkheid van de bouw van deze vergister, die op het industrieterrein achter het pompstation langs de N229 bij Cothen moet komen. 

Wat de gemeenteraad niet kan, kunnen andere groeperingen wel. Een groot groeperingen clubs trekt inmiddels samen op met een intrekkingsverzoek dat bij de provincie Utrecht is neergelegd. Zij zien gronden om deze biovergister tegen te houden, mede omdat de vergistingsfabriek nog niet is gebouwd. Dit verzoek is opgesteld namens 15 landgoederen uit de omgeving, de naastgelegen bedrijven Loonbrouwerij en Tapkoel in Cothen, de stichting Behoud Weteringgebied en de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede en daarnaast ook 24 particulieren. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie