Afbeelding
Pixabay

Meerderheid Wijkse gemeenteraad positief over kernenergie

12 november 2020 om 17:20 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE In de Wijkse gemeenteraad is de VVD motie aangenomen om positief te reageren richting de provincie wanneer zij in Wijk de sfeer komt polsen over kernenergie. Het CDA diende vervolgens een agenderingsverzoek in, met als doel om hier dan wel eerst zorgvuldig over te praten. Dit verzoek werd door andere fracties ondersteund, dus er komt binnenkort een Voorbespreking over kernenergie.

door Kuun Jenniskens

De VVD is initiatiefnemer van deze kernenergie motie, en PCG en SP dienden de motie mee in. De VVD staat zeer positief tegenover kernenergie. De partij hangt daar wel de voorwaarde aan dat de risico’s beheersbaar moeten zijn. De SP werd mede-indiener van de motie, niet per se omdat de partij voor kernenergie is, maar wel omdat men van mening is dat er goed naar moet worden gekeken.

Tegenstander van kernenergie GroenLinks wilde weten of de voorstanders van deze motie, dan ook voor een kernreactor in Wijk bij Duurstede zijn? Mooi langs de Lek? De SP wil het niet in Wijk, hetzelfde geldt voor WijkNU. Wethouder Hans Marchal (PCG) zei namens het college geen mogelijkheden in Wijk te zien. 

Niek van Staaden (GroenLinks) hierover: ,,Dit is tekenend, zeggen dat het hier niet kan, maar wel ergens anders. Daar komt bij; wij gaan hier niet over, dit ligt bij het Rijk. Deze motie geeft een onterecht droombeeld dat kernenergie een alternatief is voor wind en zon. Moeten we daar nu echt tijd en geld aan besteden?”

Wethouder Marchal zei dat het college de motie steunt: ,,Het college stemt in met een verkenning. We willen een onderzoek niet uit de weg gaan - los of je het ermee eens bent of niet. Voor de korte termijn, dus binnen de Regionale Energie Strategie (RES), speelt kernenergie niet mee. Ik heb me laten vertellen dat het na het afgeven van een vergunning nog 20 jaar duurt om een centrale te bouwen.”

GroenLinks, CDA en D66 stemden tegen deze motie. Hiermee werd hij met 12 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.

Eerst een Voorbespreking

Alle fracties stemden vervolgens in met het agenderingsverzoek van het CDA. Indiener Gerard Migchels (CDA) vindt niet dat de gemeenteraad even in 10 minuten voor kernenergie kan stemmen. ,,Als je kijkt hoe zorgvuldig we zijn over zonnenenergie, en dat er in deze termijn niet over windturbines mag worden besloten, dan kun je niet in 10 minuten zeggen: doe maar, als het maar veilig is.” CDA vindt dat de randvoorwaarden die Wijk bij Duurstede bij kernenergie stelt, ook naar de provincie moeten.

Steven Verhaar (VVD) wil juist niet nu al verzanden in allerlei technische details: ,,Wij willen pas voorwaarden stellen aan de achterkant van de besluitvorming.”

D66 sprak zich tegen kernenergie uit. De partij steunde het agenderingsverzoek wel, maar om democratische redenen, namelijk omdat het gebruikelijk en collegiaal is om met zo’n verzoek in te stemmen. Hetzelfde argument hanteerden PCG en VVD. Ook GroenLinks gaat graag de discussie tijdens een Voorbespreking aan. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie