Het Stefanusterrein waar de biovergister zal worden gebouwd
Het Stefanusterrein waar de biovergister zal worden gebouwd Kuun Jenniskens

Groot juridisch verzet tegen mestfabriek Cothen

18 mei 2021 om 17:55 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE ,,Tijden zijn veranderd, inzichten ook”, aldus een grote groep van landgoederen, bedrijven en stichtingen uit de omgeving, die deze week de provincie verzoeken een vergunning voor de biovergister in Cothen (uit 2017), in te trekken. Naar hun mening past deze mestfabriek niet meer: deze vergister belast juist het milieu en vermindert de CO2 uitstoot niet. De omgeving krijgt daarentegen te kampen met geuroverlast, fijn stof, affakkelen, en het af-en aanrijden van grote vrachtwagens - aldus ir. Van Hoof, die namens deze partijen het verzoekschrift opstelde. 

door Kuun Jenniskens

,,Wat begon als een initiatief voor het circulair oplossen van een lokaal mestprobleem is uitgegroeid tot een mestfabriek, nog voordat er daadwerkelijk wordt gebouwd”, zo stelt het verzoekschrift. De bezwaarmakers zien de biovergister aan de Lynden van Sandenburgweg nabij 6-8 in Cothen, niet langer als sympathieke oplossing voor het lokale mestoverschot. Zo was het in 2011 wel begonnen, de fabriek zou voor lokale huishoudens groen gas gaan opleveren. 

TWIJFELS Inmiddels werd de capaciteit van deze mestfabriek vergroot van 36.000 ton naar 90.000 ton per jaar. Technisch is er overgeschakeld van monovergisting naar co-vergisting. 

In Nederland klinken steeds meer twijfels of dergelijke biovergisters wel bijdragen aan de energietransitie. ,,Integendeel, er komen meer restproduct en milieubelastende stoffen uit de co-vergister en digestaatbewerking dan er aan mest ingaat.” Over CO2 staat in het verzoekschrift: ,,Mest is geen CO2. Dat wordt het pas door het proces. Digestaat is geen vervanger voor kunstmest. Dat moet eerst verwerkt worden. Dat kan nu maar door één bedrijf worden gedaan. Waarom rijden boeren de mest niet direct uit op hun land als kunstmestvervanger”, is een vraag van de indieners. 

Het verzoekschrift is opgesteld namens 15 landgoederen, de bedrijven Loonbrouwerij en Tapkoel in Cothen, de stichting Behoud Weteringgebied en de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede en 24 particulieren.

Speciaal voor Premium abonnees dook WijkNieuws.nl dieper in de bezwaren.  

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie