Wethouder Wil Kosterman
Wethouder Wil Kosterman Ankie Meutgeert

Drie op een Rij: wethouder Wil Kosterman kijkt terug op 2020

31 december 2020 om 08:13 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE De periode rondom Kerst is een tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. Een heel bijzonder jaar. In Drie op een Rij is aan de wethouders Eric Balemans, Hans Marchal en Wil Kosterman gevraagd hoe zij erop terugkijken. Wat heeft het meeste indruk gemaakt, wat heeft het virus voor invloed gehad op beslissingen die genomen zouden moeten worden, wat heeft er vertraging opgelopen en waar kan toch positief op teruggekeken worden? In deel 3: wethouder Wil Kosterman

In heel veel opzichten was 2020 een ontwrichtend jaar, waarin vanzelfsprekendheden toch echt niet zo vanzelfsprekend bleken. Het heeft veel zorg en verdriet gebracht, maar gelukkig zijn er ook mooie dingen ontstaan en nieuwe inzichten.

Het meeste indruk heeft op mij de veerkracht van de samenleving gemaakt, waardoor veel mooie initiatieven ontstonden. En dan denk ik aan de optredens voor de bewoners in het E en E, de hoogwerker waarmee daar toch bezoekjes konden worden afgelegd, de films die zijn gemaakt voor de mensen in isolatie, de pakketjes waarmee mensen werden verrast, het vrijwillige hulpinitiatief waarvoor heel veel mensen zich aanmeldden en nog veel meer. Prachtig!

De onzekere toekomst maakt dat je bij besluitvorming wel de afweging maakt wat in de toekomst nog wel en niet mogelijk zal zijn, zeker bij besluiten die op de korte termijn uitgevoerd gaan worden. Maar het is (nog) niet zo dat er grote koerswijzigingen hebben plaatsgevonden vanwege Corona.

In de regio Zuid Oost Utrecht zijn we bezig met het opnieuw inkopen van jeugdzorg. Dat is als gevolg van het vervallen van overleggen met een half jaar vertraagd. De vervolggesprekken over Brede School de Heul zijn tijdens de eerste golf uitgesteld omdat de bestuurders hun handen vol hadden aan het uitvoeren van de maatregelen in het onderwijs. Ook dat proces heeft daardoor wat vertraging opgelopen maar is inmiddels weer opgepakt. Het valt mij op hoe snel iedereen het thuiswerken heeft omarmd, en hoe snel we met zijn allen zijn gewend aan online bijeenkomsten. Heel veel vertraging is er bij mijn weten daardoor niet ontstaan.

Wat ik ook mooi vind is de creativiteit die je ziet bij ondernemers om binnen de maatregelen toch een passend aanbod te organiseren. Vooral de horeca, die zwaar getroffen is, zie je met originele oplossingen komen om toch een deel van hum omzet te behouden. En natuurlijk de inzet van essentiële functies als onderwijs, zorg, kinderopvang, politie die ondanks alles op hun post blijven. Complimenten!!

Wil Kosterman

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie