Jeroen Brouwer
Jeroen Brouwer Ankie Meutgeert
column

Windmolens

Opinie

De discussie over windmolens is deels gestopt. Het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State, heeft een streep gezet door de windmolens bij Houten. De raad heeft kleine windmolens toegestaan, behalve in het Langbroekerweteringgebied. De meerderheid van partijen vindt dat hier een langere weg nodig is voor aanvragen. Een weg waar hopelijk ook alle omwonenden en betrokkenen bij mee kunnen denken. Want daar is behoefte aan bij energieopwekking en andere klimaatbeleid.

De procedure bij de Regionale Energie Strategie laat wel zien hoe vreemd het beleid is. Ook in onze regio deden mensen mee aan digitale bijeenkomsten, waarbij ze dachten mee te mogen praten mee konden praten. Maar het ging alleen over plekken voor bepaalde technieken, over het hoe en niet over het wat. Vervolgens kwamen er kritische inwoners die zich niet gehoord voelen of in een hoek gedrukt. De discussie werd een welles-nietes spelletje, zwart tegen wit. Polarisatie doordat het verkeerd is opgezet.

Daarnaast liggen ook de financiële verhoudingen helemaal scheef. Momenteel betalen gemiddelde inwoners en het MKB, samen verantwoordelijk voor slechts een klein deel van de CO2-uitstoot, de grootste lasten voor de Klimaatdoelen. De laagste inkomens zien meer dan tien procent van hun inkomen aan energiebelastingen. En dan komen daar stijgende gasprijzen bij. Grote bedrijven betalen bijna geen energiebelasting. En liefst 80% van de subsidie voor energie komt terecht bij de rijkste groep Nederlanders en juist de grote bedrijven.

Deze zaken maakt het ertoe dat het huidige klimaatbeleid verzet oproept. Er zit een gevoel van onrechtvaardigheid in, een oneerlijke verdeling. Uit onderzoek van de universiteit van Delft blijkt dat 75% van de Nederlanders bereid is wat te doen. Wel stelt deze groep daar voorwaarden bij. Grote vervuilers moeten meebetalen en de lasten moeten eerlijker over inkomsten verdeeld worden. Tevens wil men mee kunnen denken over de maatregelen in de eigen omgeving of zien dat de baten de lasten overstijgen. De voorwaarden invullen is goed voor draagvlak.

Hopelijk kunnen daar lokaal ook meer werk van maken. Dat de procedure verkeerd is, moet in Den Haag worden aangepakt. De raad heeft enkele weken ingestemd met een SP oproep om meer te doen aan lokale participatie, gezondheidsnormen mee te nemen en ook in te zetten op andere technieken en innovaties. Waterstof bijvoorbeeld. En natuurlijk; meer zonnepanelen op daken en isolatie. Lokaal delen bij de lusten en niet alleen de lasten.

Jeroen Brouwer, SP 

advertentie
advertentie