Jos Balvers tijdens de opening van het gebouw aan de Middelweg Oost.
Jos Balvers tijdens de opening van het gebouw aan de Middelweg Oost. Revius Wijk

Jos Balvers is redacteur foto’s jubileumboek Revius Wijk bij Duurstede

Onderwijs

WIJK BIJ DUURSTEDE Revius Wijk/Antonius Mavo bestaat 100 jaar. Naast een eeuwfeest komt er een boek waarin wordt teruggekeken op 100 jaar voortgezet onderwijs. Wijks Nieuws kijkt alvast vooruit met mensen die een bijdrage leveren aan het boek.

door Ali van Vemde

De pensioengerechtigde leeftijd bereiken is de tijd om op te gaan ruimen en het wat rustiger aan te gaan doen. Philip Korff de Gidts nam vorig jaar afscheid als docent bij Revius Wijk met dit voornemen. Tot hij tijdens het opruimen een petitie uit 1915 vond en daarna ontdekte dat de school dit jaar 100 jaar bestaat. In de petitie gaven bezorgde Wijkse mannen hun zorgen weer over het achterblijven van Wijk bij Duurstede op het gebied van onderwijs. Na de lagere school was er geen vervolgopleiding en het werd hoog tijd dat dit ging veranderen. Aan het bestuur van de R.K. scholen werd het dringende verzoek gedaan om een Mulo te realiseren „Eén van de mensen die de petitie ondertekende was mijn overgrootvader,” vertelt Jos Balvers „Hij en 34 anderen tekenden de petitie.” De kerk had in die tijd grote invloed en bezat een groot gebied. In 1917 werd in ruil voor invoering van algemeen mannenkiesrecht (voor vrouwen twee jaar later) het bijzonder onderwijs grondwettelijk gelijkgesteld aan het openbare. De nieuwe situatie werd vastgelegd in de Lager Onderwijs Wet van 1920, het startschot voor een ware explosie aan bijzondere scholen, waaronder de Mulo. In 1922 is begonnen met het bouwen van een jongensschool, een Mulo met twee lokalen. Op het Kerkplein werd een gymzaal gebouwd.

GESCHIEDENIS Toen al was de familie Balvers nauw betrokken bij het onderwijs. In WijksNieuws was al eerder het verhaal te lezen van conciërge Theo Balvers, de vader van Jos. „In 1955 ben ik geboren in de Veldpoortstraat. Mijn vader had een klompenmakerij, werkte voor Van Gend & Loos en voor de R.K. Kerk, dus ook voor de scholen. Dit gaat over mijn geschiedenis, ik was overal bij.” Zijn hulp bij de samenstelling van het boek over 100 jaar voortgezet onderwijs in Wijk bij Duurstede, is dan ook van grote waarde. Daarbij komt zijn grote hobby, fotografie, goed van pas. „Er zijn heel veel foto’s, die ik in mapjes heb ingedeeld. Het was ontzettend veel uitzoekwerk.”

LOOPBAAN Jos Balvers volgde een brede opleiding in scheikunde. informatiekunde en een onderwijsbevoegdheid in de techniek. maar ging eerst aan de slag bij Samsam aan de Muntstraat. „Ik deed daar het onderhoud en heb er een kleine doka gemaakt. Fotograferen was toen al mijn hobby. Later werd de kleine doka vergroot tot de hele zolder. Hier heb ik fotocursussen gegeven, maar ook zeefdruk- en videocursussen. Daarna ben ik ‘echt’ gaan werken. Een vaste baan kreeg ik bij het Jordan Lyceum in Zeist, waar ik uiteindelijk 26 jaar heb gewerkt, onder andere als systeembeheerder, roostermaker, technisch onderwijs assistent bij scheikunde en als docent informatiekunde en techniek. Ook bij verschillende andere scholen heb ik gewerkt.” Hij kijkt met plezier terug op zijn werk als docent techniek. „Ik was de enige docent voor dit vak en bepaalde zelf wat de leerlingen maakten. Zo liet ik ze een maquette bouwen voor hun eigen huis.” Anderhalf jaar voor zijn vervroegd pensioen stopte Jos met lesgeven, maar bleef verbonden aan het Jordan als TOA (Amanuensis).Zijn auto deed hij weg en nu fietst hij veel. Sinds kort is Jos officieel met pensioen.”

BOEK 100 JAAR REVIUS Voor het maken van het boek ‘Honderd jaar bij de les’ is een redactie gevormd, bestaande uit voormalig directeuren Joop de Bruijn en Kees Verkerk, Jan Verschaik, Rita van Rooijen, Philip Korff de Gidts, Paul Versteegen, Jos Balvers, Marijke Dekker en André van Zwieten. „Elke twee weken vergaderden we op zaterdagmorgen bij De Veldpoort. We zijn gaan schrijven, hebben foto’s bij elkaar gezocht en zijn op zoek gegaan naar mooie verhalen en anekdotes.” Veel enthousiaste mensen hebben hun verhalen gedeeld, soms wat aangedikt in hun beleving, en foto’s gestuurd. „Maar ook hebben we veel krantenartikelen gevonden. Het was een flinke klus om alles uit te zoeken.” De afgelopen week zijn de laatste puntjes op de i gezet. Binnenkort gaat het materiaal naar de drukker en dan kan het boek worden gepresenteerd. Op 1 oktober wordt bij Revius Wijk uitvoerig het 100-jarig bestaan gevierd met een open dag en een reünie.

Jos Balvers (tweede van links) met de schoolbel van zijn vader Theo.
advertentie
advertentie