Afbeelding
Tahar Haouach

Kinderen ontdekken het verbeterde natuurgebied de Lunenburgerwaard

Onderwijs

WIJK BIJ DUURSTEDE Groep 5 en 6 van de basisschool de Windroos uit Wijk bij Duurstede mochten mee op expeditie met de boswachter van het Utrechts Landschap om het verbeterde natuurgebied de Lunenburgerwaard te ontdekken. 

Helemaal nieuw is het natuurgebied niet, dat zich uitstrekt van de Gravenbol tot aan Wijk bij Duurstede. Het gebied kende al veel natuur en bijzondere dieren. In het gebied leven bijvoorbeeld de bever, de das en de ijsvogel en ook veel bijzondere planten zoals de kruisdistel en de kattendoorn. De provincie Utrecht, Utrechts Landschap en Rijkswaterstaat zagen kans om de uiterwaarde om te vormen naar een hoogwaardig natuurgebied waardoor nog meer planten en dieren, die van nature daar thuishoren, daar kunnen leven.


DE EXPEDITIE De kinderen mochten als eerste het natuurgebied verkennen, samen met de boswachter van het Utrechts Landschap en onder begeleiding het sociale natuurbedrijf Natuurlijk Heel Leuk. Een leuke manier om de kinderen vroeg kennis te laten met de natuur dichtbij hun huis. Naast dat de kinderen op zoek gingen naar voetsporen van dieren, mochten ze ook kijken welke diertjes er allemaal leven in het water. Boswachter Alex legt uit: ,,We betrekken deze enthousiaste kinderen bij echte natuur om de hoek. Door ze het avontuur in de natuur te laten ontdekken, hopen we dat zij al zo vroeg mogelijk inzien hoe interessant het buiten is en hoe we samen de natuur een handje kunnen helpen. De kinderen ontdekten zelf de knaagsporen van de bever en hebben zachtjes trappelend, zoals sommige vogels dat doen, regenwormen naar het oppervlakte gelokt.”

De kinderen konden gebruik maken van de nieuwe wandelroute, die start vanaf de dijk en een kleine ronde maakt van 2,5 kilometer langs de verschillende typen natuur.

UITERWAARDE NATUUR
De Lunenburgerwaard behoort tot het Europees Netwerk van beschermde gebieden. Met de omvormingen in het gebied, zoals het aanleggen van moerasgebieden, het planten van een bos, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het verwijderen van planten die daar niet thuishoren, zoals de Reuzenberenklauw, zal de biodiversiteit in het gebied verbeteren en de natuurlijke leefomgeving van dieren en planten sterker worden. De aanpassingen die zijn gedaan voldoen aan de doelstellingen van Natura-2000 (Europese doelen), Natuurnetwerk Nederland en Kaderrichtlijnwater (Rijksdoelen). Het gebied wordt in juni opgeleverd.

Op de website van de provincie Utrecht www.provincie-utrecht.nl/nederrijn staat meer informatie over alle ontwikkelingen en de samenwerkende partijen.

Afbeelding
advertentie