Afbeelding
Marieke de Kruijf

Plannen voor nieuwbouw basisscholen in Wijk

Onderwijs

WIJK BIJ DUURSTEDE Meerdere schoolgebouwen in Wijk bij Duurstede zijn oud en aan vervanging toe. Deze gebouwen sluiten niet meer aan bij de eisen die het onderwijs eraan stelt. De schoolbesturen en de gemeente willen samen komen tot duurzame schoolgebouwen die voldoen aan de eisen van eigentijds onderwijs. Het gaat hierbij om basisscholen De Wegwijzer, De Werkschuit, en De Windroos. Op 24 november is hierover in de gemeenteraad gesproken. Afgelopen week zijn de scholen en direct betrokkenen hierover geïnformeerd. 

In een gezamenlijk traject met alle schoolbesturen van de scholen in de kern Wijk bij Duurstede en de gemeente zijn de eerste plannen voor de nieuwbouw gemaakt.
Deze stuurgroep stelde voor om De Werkschuit en De Windroos samen onder een dak te brengen in de Noorderwaard, en De Wegwijzer te herbouwen op de huidige locatie. Deze gebouwen zijn allemaal meer dan 40 jaar oud. De oude gymzaal aan het Walplantsoen wordt ook vervangen. Bij verdere uitwerking wordt ook gekeken naar een goede locatie voor de gymzaal.

KADERS VOOR UITWERKING Vorige week is het voorstel aan de gemeenteraad gepresenteerd. Centraal stond de vraag of het Integraal Huisvestingplan Onderwijs voor de kern Wijk bij Duurstede vanuit dit voorstel verder kan worden uitgewerkt. De raad vond het te vroeg om zich nu al over het voorstel uit te spreken. Zij gaf wel een aantal randvoorwaarden mee waaraan het plan verder zal moeten voldoen voor de raad een besluit kan nemen. Met dit huiswerk gaat de stuurgroep aan de slag. Concreet gaat het onder andere om een nadere uitwerking van de financiën, een koppeling met de leerlingprognose voor de kern Wijk bij Duurstede, en de behoefte aan een nadere onderbouwing van het voorgelegde voorstel. De gemeenteraad blijft nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling.

WAAROM DEZE VERANDERINGEN? In 2015 heeft de gemeente een integraal huisvestingsplan opgesteld voor de langere termijn. In dit plan was er sprake van een brede school met De Wegwijzer en De Werkschuit in één gebouw samen met een gymzaal op de plek van de oude Jozefschool. Door de groei van De Wegwijzer paste dit niet meer op de locatie van de voormalige Jozefschool. Samen met de schoolbesturen is gekeken welke mogelijkheden er wel waren.

Alle schoolgebouwen in de kern Wijk bij Duurstede zijn meegenomen in de plannen om oplossingen voor de lange termijn te bieden. De plannen voor De Wegwijzer, De Werkschuit en De Windroos maken onderdeel uit van de eerste fase van de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor de kern Wijk bij Duurstede. Rond 2033 wordt de tweede fase verder uitgewerkt.

advertentie
advertentie