Kinderen onderzoeken licht en donker met de lichttafel en zaklampen
Kinderen onderzoeken licht en donker met de lichttafel en zaklampen Carole van Ginkel

Week van de Hoogbegaafdheid; Brede School Het Anker is een peuterplusgroep gestart

Onderwijs

WIJK BIJ DUURSTEDE Van 6 tot en met 14 maart is de Week van de Hoogbegaafdheid. Het doel van deze week is om het onderwerp positief onder de aandacht te brengen en misvattingen proberen weg te nemen. Want hoogbegaafdheid is een woord dat niet bij iedereen positieve gedachten oproept. Mede hierdoor kunnen hoogbegaafden niet altijd en overal zichzelf zijn en hun talenten optimaal inzetten. Het ene kind blinkt uit in het voetballen en de ander kan prachtig zingen, dat mag, maar weer een ander kan heel snel rekenen. Waarom zou je daar niet trots op mogen zijn?

Hoogbegaafde kinderen lopen vaak vast in het reguliere onderwijs. Om dit proberen te voorkomen en kinderen zoveel mogelijk te laten ontwikkelen in hun talenten is er vanaf februari een Peuterplusgroep gestart in Brede School Het Anker. Kun je bij peuters al spreken van hoogbegaafdheid? Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Toch zijn er kinderen waarvan je in de baby- en peutertijd al kunt zien dat ze zich sneller ontwikkelen dan leeftijdsgenoten. Sommige kinderen blinken uit op een bepaald ontwikkelingsgebied zoals de taalontwikkeling. Maar anderen kunnen op meerdere gebieden een voorsprong laten zien zoals in de taal, het denken, het spel, de motoriek of sociaal emotioneel. Als een kind aanzienlijk verder is in zijn ontwikkeling in vergelijking met kinderen van dezelfde leeftijd spreken we van een ontwikkelingsvoorsprong.

In de peuter- en kleuterleeftijd spreken we nog niet van hoogbegaafdheid omdat de ontwikkeling van deze jonge kinderen nog heel sprongsgewijs verloopt en ook per ontwikkelingsgebied kan verschillen. Maar hoogbegaafd word je niet ineens op latere leeftijd, in aanleg is hoogbegaafdheid al aanwezig bij de geboorte.

De peuterplusgroep is een groep met een speciaal programma voor peuters van 2 tot en met 4 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong. Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong ontwikkelen zich vlotter dan gemiddeld. Zij zijn nóg nieuwsgieriger en leergieriger, leggen vlot verbanden, onthouden veel en hebben nieuwe dingen snel door. In deze groep wordt gewerkt rondom thema’s en de peuters worden uitgenodigd om hier dieper in te duiken. Aan deze thema’s worden muzikale en creatieve activiteiten gekoppeld. Van nature leert een jong kind onderzoekend en vanuit nieuwsgierigheid. Er wordt hier veel ruimte voor geboden. Hoe werkt nou eigenlijk je fiets? Wat gebeurt er als je kleuren mengt? Waarbij de peuter gestimuleerd wordt vooral zelf naar antwoorden te zoeken binnen de grenzen van een veilige, prettige omgeving. Samen met andere peuters ontdekt de peuter meer over zichzelf en de omgeving, onder begeleiding van gespecialiseerde pedagogische medewerkers.

De peutergroep van KMN Kind & Co is gehuisvest in Brede School Het Anker. Vanaf groep 4 bieden ze in Het Anker Explora onderwijs. In deze groepen zitten kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn en waarbij ze hebben gezien dat ze meer nodig hebben dan het gewone lesaanbod. Jongere kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben kunnen zij goed bedienen in de groep. De peutergroep is open op vrijdagochtend. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via dedolfijn@kmnkindenco.nl of telefonisch 0343 760007.

advertentie