Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor

Inspiratiekaart Langbroekerwetering in de maak

30 september 2023 om 15:15 Natuur en milieu Tips van de redactie

BUNNIK De werkgroep Kromme Rijncorridor heeft van de Rabobank een bijdrage ontvangen om samen met agrarische ondernemers, terreinbeheerders en andere betrokkenen een ‘inspiratiekaart’ te maken voor het Langbroekerweteringgebied. 

,,De bedoeling van die kaart is om te laten zien hoe bijzonder dit gebied is en hoe bewoners en gebruikers er samen voor kunnen zorgen dat dit in de toekomst zo blijft. Het Langbroekerweteringgebied is immers een waardevol cultuurlandschap met veel historische landgoederen, een vitale landbouw en unieke natuurwaarden met onder meer essenhakhoutbossen”, laat de werkgroep weten. ,,Kenmerkend zijn de ecologische verbindingen met de Utrechtse Heuvelrug en Nederrijn, begrensd door de Kromme Rijn aan de westkant, als een blauwgroene landschapsader naar de stad Utrecht en de bijzondere hydrologie met kwelstromen. De versterking van natuur en landschap en de verduurzaming van de landbouw staan hoog op de beleidsagenda. Daar lopen al diverse projecten voor. De kaart wil hiervan inspirerende voorbeelden laten zien, zoals natuurinclusieve landbouwbedrijven, groene bewonersinitiatieven, lokale voedselnetwerken, natuurherstelprojecten en duurzaam landgoedbeheer.”

POSITIEVE KANTEN

Omdat de huidige discussie over stikstof, klimaat, biodiversiteit en landbouw vooral gaat over alle problemen, is het volgens de werkgroep belangrijk om juist de positieve kanten van het gebied te belichten. De werkgroep ziet dat grote veranderingen nodig zijn, maar ziet ook dat veel lokale ondernemers en organisaties hier al aan werken. Naar de mening van de werkgroep biedt een gezamenlijke aanpak vanuit de streek een vitaler perspectief dan maatregelen die van bovenaf wordt opgelegd. Dat begint met een gezamenlijke visie voor dit door velen geliefde gebied. 

AANZET

De inspiratiekaart wil een aanzet geven voor zo’n gezamenlijke visie en zou een bouwsteen zijn voor het gebiedsproces dat de provincie Utrecht is gestart in het kader van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) en de Gebiedsgerichte Aanpak Kromme Rijnstreek. 

Voor het maken van de inspiratiekaart zal de werkgroep de komende maanden gesprekken voeren met initiatiefnemers in de streek en een aantal informele werkbijeenkomsten organiseren. 

BETROKKEN BURGERS

De werkgroep Kromme Rijncorridor bestaat uit betrokken burgers en wordt ondersteund door professionele ontwerpers. De Rabobank Rijn en Heuvelrug heeft een bijdrage toegekend uit haar fonds om de vitaliteit van lokale gemeenschappen te stimuleren en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. 

De inspiratiekaart zal begin volgend jaar als een wervende en inspirerende vouwkaart, en met de nodige media aandacht, aan belanghebbenden worden verspreid. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie