Marc Hofstra (Geopark) en burgemeester Iris Meerts
Marc Hofstra (Geopark) en burgemeester Iris Meerts Ali van Vemde

Wijk bij Duurstede bezegelt partnerschap met Geopark

25 mei 2021 om 11:00 Natuur en milieu

WIJK BIJ DUURSTEDE Door de waarden van de Heuvelrug, Gooi en Vecht te beschermen, wil burgerinitiatief Geopark de leefomgeving verbeteren. De gemeente kan zich hierin prima vinden en ondersteunt dit burgerinitiatief van harte. Vrijdag is door burgemeester Iris Meerts haar handtekening gezet om het partnerschap met Geopark te bezegelen.

door Ali van Vemde

Marc Hofstra van Geopark overhandigde de Wijkse burgemeester een kaart en boekje waarin de aardkundige waarden, de natuurwaarden, waterhuishouding en cultuurhistorische waarden zijn aangegeven. „Wij doen zelf veel onderzoek, maar maken ook gebruik van de kennis van experts en universiteiten.” Niet alleen zet Geopark zich in om de waarden van de Heuvelrug, Gooi en Vecht te beschermen, maar ook om ze te koesteren. Wijk bij Duurstede is één van de gemeenten in het gebied van Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Met het tekenen van de steunbetuiging geeft de gemeente Wijk bij Duurstede aan haar best te doen dit initiatief te helpen waar dat kan. „Dit burgerinitiatief zorgt ervoor dat de unieke geschiedenis van ons landschap erkend wordt en bewaard blijft. Dat is belangrijk voor ons allemaal en de generaties na ons,” aldus de burgemeester. De boekjes zijn te downloaden via www.geopark-heuvelrug.nl 

Een Geopark is een landschap van wereldniveau met unieke aardkundige, culturele, historische en ecologische waarden. Een gebied met een sterke regionale identiteit. De ingrediënten vormen de ontstaansgeschiedenis en de natuur, samen met culturele en regionale tradities en ontwikkelingen. De geostructuur beïnvloedt de gebruiks- en belevingswaarden van onze leefomgeving. Om bescherming te bieden aan belangrijke geostructuren zijn er de Geoparken: landschapshistorisch interessante gebieden waarvan de geowetenschappelijke betekenis als bijzonder wordt beschouwd. Niet alleen worden de geologie of aardkundige waarden veilig gesteld, maar ook de cultuurhistorische ontwikkelingen. Daarbij gaat het ook om het verhaal, de ontstaansgeschiedenis, zodat inwoners en bezoekers de identiteit en aantrekkelijkheid van het gebied nog beter leren kennen. Een Geopark is vooral de toekenning van een kwalificatie aan de regio en de erkenning van de combinatie van unieke waarden, met name de aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden.

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht bestaat uit stuwwal, bos, heide en zand, maar ook rivieren zoals de Vecht, de Kromme Rijn en de Grift, de Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en de Romeinse Limes. Voor Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is het geologisch erfgoed, de bijzondere natuur, het gevarieerde landschap en de cultuurhistorie de aanleiding om te werken aan de Unesco kwalificatie van Geopark. Sinds 2000 bestaan Geoparken in Europa, nu zijn ze wereldwijd te vinden. Sinds dit jaar zijn er nu internationaal 169 parken in 44 landen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie