Inundatiesluis wordt toegankelijk gemaakt
Inundatiesluis wordt toegankelijk gemaakt Nieuwsbrief HDSR

Dijkverzwaring binnenkort vastgesteld, Inundatiesluis wordt toegankelijk

23 september 2023 om 11:11 Maatschappelijk Tips van de redactie

WIJK BIJ DUURSTEDE Hoogheemraadschap De stichtse Rijnlanden (HDSR) start binnenkort met de uitvoering van het dijkversterkingstraject tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. HDSR heeft op 5 juli het projectplan Waterwet (PpWw) vastgesteld. Naar verwachting volgt binnenkort goedkeuring door de Provincie Utrecht. 

In een recente Nieuwsbrief over dit project vertelt landschapsarchitect Tijs van Loon over de bewogen geschiedenis van de Lekdijk als belangrijke Nederlandse rivierdijk. ,,Sporen van de strijd tegen het water zijn terug te vinden in de vorm van oude tichelputten (gaten ontstaan door de winning van klei), dijkpalen en peilschalen. Naast vijand was het water een  bondgenoot. Ten oosten van Wijk bij Duurstede bevindt zich de inundatiesluis, bedoeld voor de watertoevoer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tussen het kasteel en de Beermuur lag vroeger de duikersluis waarmee de stadsgracht van water kon worden voorzien.”

Inundatiesluis

Binnen het dijkversterkingsproject wil HDSR dergelijk watererfgoed behouden en versterken. Tijs van Loon: ,,Voor de inundatiesluis is een plan gemaakt om de beleving van dit UNESCO-werelderfgoed te versterken. De aanleg van een vrijliggend voetpad op de dijk wordt hier gecombineerd met het toegankelijk maken van de bovenkant van de sluis en het vervangen van de hekwerken. Ook wordt een wandelverbinding naar het Walplantsoen gerealiseerd. Ten oosten van de sluis komt een rustpunt, dat tevens toegang biedt tot de Lunenburgerwaard.”

Van medio september tot eind oktober 2023 ligt het definitief projectplan Waterwet samen met de belangrijkste vergunningen ter inzage. De stukken zijn digitaal in te zien, maar komen ook te liggen in het Huis van de Gemeente van Wijk bij Duurstede (Karel de Grotestraat 30).

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie