Het aantal beschikkingen jeugdzorg laat in 2019 een forse stijging zien ten opzichte van 2018. In 2018 waren dit er 1284, in 2019 maar liefst 1468. De wethouders Wil Kosterman en Hans Marchal geven aan dat 10,7 % van de jeugdigen een vorm van jeugdhulp krijgt, dit is in lijn met het landelijk beeld. „Bij gezinnen met multiproblematiek is het cruciaal dat de betrokken hulpverlening goed op elkaa...