Afbeelding
De Windroos

De Windroos blikt terug op de coronatijd en leert daarvan

Onderwijs

WIJK BIJ DUURSTEDE Zondag 15 maart kwam het bericht dat we allemaal al verwachtten; vanaf maandag 16 maart zouden de scholen, op dat moment in ieder geval tot 6 april, gesloten zijn.

Het Team van de Windroos heefteen verslag gemaakt van de ervaringen:

,,Op maandag 16 maart kwamen wij als team bij elkaar om de koers van ons 'onderwijs op afstand' te bepalen. 

Het onderwijs van de Windroos kenmerkt zich door levend leren; de verhalen en ervaringen van kinderen vormen de basis van ons onderwijs. Hoe behoud je deze kleur als er geen kinderen op school zijn? Al snel kwamen we met het team tot drie speerpunten die voor ons de basis van ons onderwijs op afstand zouden vormen:

- bewaken van de leerstof die tot dat moment was aangeboden
- voorkomen van leerachterstanden
- bewaken van de 'Windroos'-kleur

Boden we voor de uitbraak van deze pandemie veelal de leerstof op papier en uit boeken aan, vanaf dat moment stapten we een hele digitale wereld binnen. Voor iedereen een hele uitdaging. Toch hadden we het digitale aanbod van rekenen, spelling en begrijpend lezen snel op de rit. Door middel van dagelijkse online instructiemomenten en het geven van RT, bleven eigenlijk alle kinderen in beeld en ook op de juiste koers. Als leerkrachten kinderen misten bij de instructie, of de leerkracht zag dat de leerling de oefenstof niet voldoende onder de knie had, dan plande de leerkracht met de leerling een 1 op 1 moment in om extra uitleg te geven. Ook de extra ondersteuning van de onderwijsassistenten werd ingepland, zodat kinderen die dat nodig hadden, extra instructie konden krijgen of vragen konden stellen. 

Tot zover de speerpunten leerstof en leerachterstanden. We bogen ons over de vraag hoe we er als team voor konden zorgen onze 'Windroos'-kleur te bewaken. Wat is eigenlijk die 'Windroos'-kleur?

Het onderwijs op de Windroos is gestoeld op de filosofie van de Franse pedagoog Celestin Freinet. De basis van deze filosofie is het ervaringsgericht en 'levend' leren. De ervaringen van kinderen vormen de basis van ons onderwijs. Zo schrijven alle leerlingen elke week een eigen tekst, over hun ervaringen. Deze teksten vormen de basis van ons taalonderwijs. De Windroos gebruikt hiervoor geen methode, maar de leerkrachten geven elke week taalles aan de hand van een van de gekozen teksten van de kinderen. De kinderen lezen deze tekst samen, bekijken wat er veranderd of verbeterd kan worden en de leerkracht bedenkt welke taalitems uit de leerlijn aangeboden kunnen worden aan de hand van deze tekst. Vervolgens maakt de leerkracht een taalblad, waarin deze items weer terugkomen. Met deze vorm van taalonderwijs heeft de Windroos in 2019 het predicaat 'excellente school' ontvangen van de Onderwijsinspectie. 

De wekelijkse tekstencyclus bleef bestaan in deze coronaperiode. Alle leerlingen schreven een tekst, verbeterden deze op aanwijzing van de leerkracht en via geplande instructiemomenten kwam de hele groep (digitaal) bij elkaar voor de tekstbespreking. De dag daarna zorgde de leerkracht voor een taalblad. Ook is er in de groepen veel aandacht besteed aan de gezamenlijke groepsmomenten. Normaal gesproken beginnen we en eindigen we elke schooldag in de kring (van groep 1 t/m 8) om de dag samen te beginnen en af te sluiten. Via Hangouts Meet hebben we deze momenten alsnog gecreëerd.

Als traditionele vernieuwingsschool is het zelfstandig werken en het plannen van het eigen werk iets dat hoog in het vaandel staat, maar dat niet altijd even goed uit de verf komt. In de afgelopen periode zorgden de leerkrachten elke week voor een weekplan, kinderen konden vervolgens zelf hun dag indelen, en ook zelf een keuze maken of ze bijvoorbeeld de rekeninstructie nodig hadden. Hiermee legden we een stuk autonomie bij de leerling, in de praktijk bleek dit heel goed te werken, kregen we zowel van kinderen als van ouders terug. 

Dit zelfstandig werken tijdens de Coronaperiode hebben we als team als heel positief ervaren, dat staat voor de komende periode op de planning om uit te werken; hoe geven we kinderen dezelfde autonomie in de meer schoolse setting waar we nu weer in zitten? 

Om de ervaringen van zowel ouders als leerlingen te horen over de periode van thuisonderwijs, hebben we samen met de oudervereniging een enquête opgesteld en deze naar ouders en kinderen gestuurd. 

De ervaringen van zowel ouders als kinderen zijn overwegend positief, zoals te zien is in de resultaten van de enquête die we hebben afgenomen bij zowel de ouders als de leerlingen.

Uit de enquête voor kinderen:

Een aantal quotes uit de ouderenquête: Wat kunnen we uit deze coronacrisis meenemen naar de toekomst?

Digitaal werken, computervaardigheden zijn een must.

Dat onderwijs op afstand best werkt.

Hoe flexibel de mens kan zijn als het erop aan komt. Dat geldt voor zowel ouders, leerkrachten als kinderen. 

Op welke punten zou school het onderwijs thuis verder kunnen verbeteren?

meer inzage in planning en een wekelijkse meeting voor ouders waarin de planning wordt doorgenomen.

meer inzage in leerlijnen; wat hoort een kind normaal gesproken te leren.

instructies voor ouders over bijvoorbeeld bewegingsonderwijs.

voor kleuters iets specifiekere opdrachten.

Om welke redenen verdient het team een compliment?

Snel, netjes geregeld. Fijn dat er contact blijft met de kinderen.

Jullie hebben het supersnel opgezet. Daarnaast gaan jullie erg goed om met feedback en wordt er ook actie op ondernomen.

Vanwege de betrokkenheid van de leerkrachten en het in leven houden van school kenmerkende werkvormen als teksten schrijven, daar feedback op krijgen als tekstbespreking en taalblad en betrokkenheid van kinderen op elkaar mogelijk maken.

Goede communicatie en aan ieder kind wordt gedacht.

Het onderwijs op afstand van de afgelopen periode heeft veel gevraagd van iedereen: leerkrachten, ouders en leerlingen. Steeds opnieuw aanpassen aan de nieuwe situatie, thuiswerken, thuisonderwijs geven, in halve groepen en nu weer in hele groepen naar school. 

Op 9 juni, de dag nadat alle kinderen weer naar school mochten, werden de leerkrachten allemaal verrast met een presentje van de oudervereniging en de directie, als blijk van waardering voor de inzet van de afgelopen periode.

We kunnen alleen maar terugkijken, daarvan leren en dan weer vooruit kijken met dat wat we van de afgelopen geleerd hebben: dat we heel flexibel zijn, dat we allerlei rollen kunnen vervullen, dat het soms pittig is, dat digitaal werken voor kinderen best goed werkt (als alle systemen meewerken), en dat zelfstandig werken en kinderen autonomie geven maakt dat ze gemotiveerd aan de slag gaan. Dat houden we vast en bouwen we uit."

Afbeelding
advertentie
advertentie