,,We hebben een gemengd gevoel bij de jaarrekening”, geeft wethouder financiën Hans Marchal aan
,,We hebben een gemengd gevoel bij de jaarrekening”, geeft wethouder financiën Hans Marchal aan Kuun Jenniskens

Tegenvallers leiden tot negatief resultaat jaarrekening Wijk bij Duurstede

27 juni 2020 om 17:24 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE De jaarrekening 2019 van Wijk bij Duurstede heeft na winstbestemming een negatief resultaat van € 615.000,-. ,,We hebben een gemengd gevoel bij de jaarrekening”, geeft wethouder financiën Hans Marchal aan namens het college. 

,,We verwachtten een zwaar jaar. We startten 2019 met een begroot tekort van € 849.000,-. Daarom hebben we onze ambities al aangepast om een financieel krachtige gemeente te blijven. Wij zijn trots op het feit dat de meeste resultaten binnen de beschikbare budgetten zijn gehaald. Ons gemengde gevoel zit in het feit dat drie tegenvallers uiteindelijk toch leidden tot een nadelig financieel resultaat.” Ook krijgt de gemeente onvoldoende inkomsten vanuit het Rijk voor onder andere het sociaal domein en uit de algemene uitkering.
 
 

DRIE FINANCIËLE TEGENVALLERS Een aantal projecten is iets vertraagd, waardoor er in 2019 minder grondopbrengsten zijn dan verwacht. Ook is de waarde van de bezittingen van de gemeente aangepast om te voldoen aan veranderde financiële regels van het Rijk. Dit betekent dat er de komende jaren meer moet worden afgeschreven. Door de lage rente zijn de kosten voor het pensioenfonds van wethouders in 2019 een stuk hoger uitgevallen. Gemeenten moeten voldoende reserves hebben om tegenvallers op te kunnen vangen. Het Eigen Vermogen van de gemeente is gedaald met  2,7 miljoen. Volgens de accountant is Wijk bij Duurstede nog steeds financieel gezond en kan de gemeente ook in de toekomst tegenvallers opvangen.

STAPPEN GEZET Op verschillende gebieden zijn dit jaar stappen gezet. Zo hebben jongeren in 2019 hun mening gegeven over duurzame energie. En het eerste burgerpanel over zonnevelden gaf een advies aan de gemeenteraad. Voor bewoners van de Noorderwaard is in samenwerking met de Woonpas een regeling voor verduurzaming beschikbaar. Ook vinden inwoners steun bij Loket Wijk, bijvoorbeeld voor Grip op de Knip. Gemeente Wijk bij Duurstede heeft samen met haar partners flinke stappen gemaakt bij Jeugdzorg. En doordat meer kinderen dichtbij naar school kunnen, geeft de gemeente minder uit aan leerlingenvervoer. Dankzij het digitale ondernemersloket worden vragen van ondernemers nu sneller en completer beantwoord. Ook is een Integraal Veiligheidsplan opgesteld. Met gemeenten in de regio is gestart met een gezamenlijke aanpak van ondermijning. Hierin werkt de gemeente samen met politie en het Openbaar Ministerie aan een veilig Wijk bij Duurstede.

VOORUITBLIK KOMENDE JAREN Tegelijk met de jaarrekening kijkt de gemeente vooruit met de Voorjaarsnota en een kaderbrief aan de gemeenteraad. De coronacrisis heeft een grote maatschappelijke impact, zowel financieel als sociaal. Het gemeentebestuur waardeert het dat inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede al krachtig het hoofd hebben geboden aan de crisis. Er is helaas veel onzekerheid over de dalende inkomsten vanuit het Rijk. Hiervoor onderneemt Wijk bij Duurstede samen met andere gemeenten actie naar het Rijk.

Op 14 juli besluit de gemeenteraad over het vaststellen van de jaarstukken.


Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie