Manager Woonin Levien de Jager
Manager Woonin Levien de Jager Kuun Jenniskens

Project Romeinenbaanflats van start: groot onderhoud en Dr. Janssenflat wordt gesloopt

13 september 2023 om 18:30 Wonen Tips van de redactie

WIJK BIJ DUURSTEDE Vandaag vallen er in de vijf Romeinenbaanflats in Wijk bij Duurstede brieven in de bus. Bij de Dr.Janssenflat wordt door medewerkers van Woonin van deur tot deur aangebeld. De 48 bewoners van de Dr.Janssenflats krijgen te horen dat hun flat op termijn zal worden gesloopt. Zijn ze niet thuis, dan krijgen ook deze bewoners een brief in de bus. De andere vier flats gaan een traject in van groot onderhoud. Een indringende boodschap voor de 242 bewoners van de flats, die in 1970 zijn gebouwd. Dat realiseert Woonin zich goed, voor wie het een groot project is omdat 12 procent van de sociale woningvoorraad in Wijk bij Duurstede hiermee wordt aangepakt.

door Kuun Jenniskens

Het Toekomstplan Romeinenbaanflats zit als volgt in elkaar: de flats Birka, Witla, Kaupang en Karolingers krijgen eindelijk het groot onderhoud waar lang op wordt gewacht. Deze flats worden verduurzaamd, geïsoleerd en krijgen dubbel glas. Ook krijgen deze vier flats  een buitenschilderbeurt en nieuwe galerijhekken. De exacte werkzaamheden worden in de komende periode bepaald. Woonin voert in alle woningen technische onderzoeken uit. Dan wordt ook gekeken in welke woningen de badkamer, toilet en keuken moet worden vernieuwd.

NIEUWE WONINGEN OP DAK

Boven op de lagere gelegen delen van deze vier flats worden nieuwe woningen toegevoegd. Het gaat hier waarschijnlijk om acht woningen per flat, in totaal komen er op deze wijze dan 32 woningen bij. Op de daken komen tweekamerappartementen en enkele studio’s voor 1 tot 2 persoonshuishoudens (55 vierkante meter) in de sociale huursfeer.

SLOOP IS PITTIGE BOODSCHAP

Wat hard aan zal komen bij bewoners is dat flatgebouw Dr.Janssen zal worden gesloopt. Het moet gaan plaatsmaken voor (ongeveer) 120 nieuwbouwappartementen. Dit worden twee-en driekamerappartementen, met een woonoppervlak van circa 67 vierkante meter, in de sociale huur en middenhuur.


Het oranje deel is de Dr.Janssenflat, deze wordt gesloopt. De paarse blokken zijn de Birka, de Witla, de Kapaung en de Karolingers. De lage delen krijgen een lag erop. - Woonin

MET ALLE BEWONERS IN GESPREK

Manager Wonen bij woningbouwvereniging Woonin Levien de Jager: ,,Deze wijk De Heul heeft al langere tijd onze aandacht. Met dialooggesprekken met de buurt willen we de leefbaarheid naar een grotere hoogte brengen. Belangrijk onderdeel hiervan is de fysieke toestand van de flatgebouwen, waar wij verantwoordelijk voor zijn. De afgelopen tijd hebben we geluisterd, gekeken wat technisch mogelijk is en wat we financieel kunnen trekken. Dat heeft een behoorlijke tijd geduurd, maar we hebben een beeld gevormd van de mogelijkheden. De vervolgstappen zetten we samen met de bewoners, met de gemeente en andere samenwerkingspartners zoals stichting Binding. We hopen dat een groot deel van de bewoners na de eerste schrik er uiteindelijk een goed gevoel bij krijgt. De komende tijd gaan we met iedereen in gesprek, met die input gaan we het plan verder concretiseren.”

VOORAL VERDUURZAMEN

Over de buitenkant van de Romeinenbaanflats zegt Levien de Jager: ,,Als je langs de flats loopt zie je dat de verf er goed op zit, de kozijnen zijn niet rot - dus technisch lijkt de staat niet slecht, maar de woningen zijn wel ‘energetisch’ gedateerd. Er zitten nog G, F en E labels in de flats en dat is niet van deze tijd. Die willen we met dit toekomstplan aanpakken. In 2005 zijn bij een renovatie de interieurs aangepakt. Niet alle bewoners hebben hieraan meegedaan. Alle flats krijgen dubbelglas van het niveau van nu, want hier is veel in verbeterd. In de woningen waar het nodig is worden nieuwe badkamers, keukens en toiletten geplaatst. Het zijn grote 4 tot 6 kamer appartementen en de flats blijven dezelfde omvang en indeling houden. Zo krijgen bewoners een mooie nieuwe woning.” 

OOK HUIDIGE WONINGZOEKENDEN BEDIENEN

Punt is dat met dit groot onderhoud de huidige woningzoekenden niet zijn geholpen: ,,Daarom gaan we op vier flats een extra woonlaag toevoegen. Hoe dat er precies uit komt te zien halen we graag op in gesprek met de bewoners en de omwonenden.”

Woonin verzekert dat dit geen tiny houses of container units worden - het worden volwaardige woningen - ook al is er wel een kans dat ze in een fabriek gemaakt worden en compleet op de daken worden gehesen. 


De Witla flat, met rechts het lager deel waar woningen op worden geplaatst - Kuun Jenniskens

BIJ JANSSENFLAT MEESTE RUIMTE

Dat nou precies de Dr.Janssen flat wordt gesloopt heeft te maken met de stedenbouwkundige ligging in het midden van de Romeinenbaanflats. Hier is de meeste ruimte. Idee is om op deze plek met de bouw van ongeveer 120 woningen de huidige woningzoekende van dienst te zijn. Levien de Jager: ,,Dit aantal woningen is ook nodig om het hele project financieel rond te rekenen. Hoe de nieuwbouw eruit komt te zien is nog niet bekend. Niet hoeveel woonlagen het worden, of het een L-vorm of een vierkant wordt, of dat er in verschillende hoogtes wordt gebouwd met een toren erbij. We hebben er wel ideeën bij, maar dit wordt onderwerp van de dialoog met de buurt. Belangrijk punt is dat het een mooie open wijk is met veel groen, deze openheid willen we er wel inhouden.”

OPTIES; URGENTIE OF TERUGKEREN

Omdat de impact op inwoners daar het groots zal zijn, zijn bij de Dr.Janssenflat medewerkers van Woonin vandaag dus gaan aanbellen om het nieuws te brengen. Maar zeker ook om de eerste emoties op te vangen en vragen te beantwoorden. Hierna gaat Woonin 1 op 1 gesprekken inplannen om te vragen welke behoeften een bewoner heeft. Mensen kunnen kiezen om tijdelijk te verhuizen, vanuit het idee naar de nieuwbouw terug te keren. Men kan ook kiezen om met urgentie naar een andere woning te verhuizen. 

SLOOP NIET VOOR 2026

Belangrijk om te weten is dat de sloop van de Dr.Janssenflat en de nieuwbouw als laatste in de planning staan. De sloop start niet eerder dan in 2026. Eerst wordt het groot onderhoud aan de vier andere Romeinenbaanflats verricht. En worden de nieuwe woningen op de daken geplaatst. Levien de Jager: ,,Op deze wijze kunnen we de op de daken geplaatste woningen bijvoorbeeld aanbieden aan de mensen uit de Dr.Janssenflat, al dan niet tijdelijk. Met deze extra woningen creëren we snel een buffer.”

OVERLAST TIJDENS ONDERHOUD

Voor de bewoners van Birka, Witla, Kaupang en Karolingers geeft het groot onderhoud ook grote gevolgen. ,,We gaan het groot onderhoud flat voor flat plegen”, zo legt Levien de Jager uit. ,,Bewoners zullen daar overlast van ervaren. Daarom adviseren wij om tijdens de werkzaamheden ergens anders te verblijven. Als Woonin regelen we logeerwoningen, en we doen ons best om dit in Wijk bij Duurstede te realiseren. Hierbij houden we rekening met bijvoorbeeld ouderen, voor wie de impact extra groot kan zijn. We gaan individuele behoeftes ophalen en stellen samen met een vertegenwoordiging van bewoners een sociaal plan op. Hierin staan de afspraken over de verhuiskostenvergoeding, een urgentieverklaring en terugkeergarantie. Ook niet standaard afspraken kunnen hier in worden vastgelegd.” De eerste verhuizingen naar een logeerwoning vinden in 2025 plaats.

VOLGENDE WEEK INFORMATIE AVONDEN 
Op maandag 18 september van 18.30 tot 21 uur voor bewoners van de Dr.Janssenflat bij het Revius College (Remus 4). Op woensdag 20 september van 18.30 tot 21 uur is dat voor bewoners van de Birka, Witla, Kaupang en Karolingers bij het Revius College (Remus 4).

NIET ALLEEN STENEN STAPELEN

Woonin houdt zich niet alleen bezig met ‘stenen’ maar zegt ook te werken vanuit sociale doelstellingen. Levien de Jager: ,,In principe werken we aan de veerkracht van de wijk en aan een hele mooie buurt. Gebiedsregisseur Nawal Imaankaf: ,,Het is niet alleen bouwen aan stenen maar ook sociaal bouwen. We bouwen aan buurten.”

Levien de Jager voegt toe: ,,De kern van onze werkwijze is dat we de dingen samen doen. Samen willen we maatschappelijk van betekenis zijn en verandering creëren. We moeten erop af, want als woningbouwvereniging hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid, maar we doen het ook samen.”

advertentie
advertentie