Afbeelding
Syntus Utrecht

Sneldienst 241 komt misschien wel nooit meer terug

23 juli 2021 om 09:30 Verkeer en vervoer

WIJK BIJ DUURSTEDE/BUNNIK Buslijn 241 was een belangrijke verbinding in de regio. De bus reed vanuit Wijk bij Duurstede via de provinciale weg naar Cothen, Werkhoven, Odijk en Bunnik rechtstreeks naar de overstaplocatie bij het Galgenwaard stadion en had als eindpunt het Centraal Station. De buslijn verdween omdat vanwege corona het gebruik van openbaar vervoer werd afgeraden. Het Openbaar Vervoer (OV) is vorig jaar om die reden enorm afgeschaald. Dit voorjaar konden studenten en scholieren weer fysiek naar school. Maar niet met deze bus. De terugkeer van deze buslijn is ook nog niet in september in zicht, als de scholen weer beginnen.

door Kuun Jenniskens

Voor reizigers betekent dit een alternatieve busroute ruim een kwartier langer duurt. Dat kan met de U-link 41. Deze bus komt echter niet bij het station. In de praktijk is het voor mensen toch een reden om vaker in de auto te stappen. 

NIET VOOR SEPTEMBER 2022 Op zijn vroegst komt buslijn 241 terug in september 2022 - dus over ruim een jaar. Dan krijgt de busconcessie een herijking. In die maand loopt ook de coronasteun voor openbaar vervoerbedrijven af. 

Een en ander blijkt uit antwoorden op vragen van het Bunnikse CDA. Pas wanneer het reizigersniveau op dat van het jaar 2019 aanbeland is, wordt de in 2020 versoberde dienstverlening mogelijk in ere hersteld. ,,We zijn er ons bewust van dat dit een lastige kip-ei discussie is die verder nauwgezet wordt gevolgd”, aldus het Bunnikse college.

Ook al heeft het Rijk het openbaar vervoer gecompenseerd voor het verlies van reizigers, er blijft onvoldoende geld om meer te doen dan deze versoberde dienstregeling in de lucht houden. 

STROP VOOR VELEN Voor werkenden en scholieren en studenten is dit een strop. Maar ook voor de gemeente Bunnik, die veel woningen wil bouwen en daarbij groot wil inzetten op het openbaar vervoer, is het zeer nadelig: ,,In bestuurlijke overleggen met de provincie hebben we gewezen op de inconsequentie tussen het beleid volop in te zetten op OV en vervolgens een snelle OV verbinding te laten vervallen”, aldus het college in de antwoorden aan het CDA. 

Het Bunniks college zegt dat het Vervoerplan U-OV 2021 eind 2020 met ‘stoom en kokend water’ tot stand is gekomen en dat daarbij weinig regionale afstemming is geweest. Afgelopen 12 juli is er een concept Vervoerplan U-OV 2022 ter consultatie naar gemeenten gestuurd. Hier moeten gemeenten voor 8 augustus 2021 op reageren. 

REGIO WIL OV SNEL OP POTEN De impact van Covid-19 lijkt nog zeker niet voorbij te zijn. In elk geval blijft het lang onzeker wat er met de exploitatie van het openbaar vervoer gaat gebeuren. De regio wil het OV weer snel op poten hebben - mits de reizigersgroei er is, mits de steun het toelaat. De looptijd van de huidige concessieperiode is met 2 jaar verlengd tot 2025. Dit om het openbaar vervoer rust te geven en weer ‘aan te sterken’. Zowel in de dienstverlening als in het reizigersaantal. Het college: ,,De gemeente Bunnik is niet zelfstandig in staat om een lijnvoering als 241 af te dwingen of mogelijk te maken. De gemeente Bunnik is verder op langere termijn wel in staat om beleidsmatig de reizigersgroei in het openbaar vervoer te blijven faciliteren en te stimuleren, juist ook vanuit de plannen rondom woningbouw en de knooppuntontwikkeling. Daar wordt op ingezet.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie