Afbeelding
Provincie Utrecht

Utrechts openbaar vervoer blijft volgend jaar op peil

7 juli 2021 om 10:45 Verkeer en vervoer

UTRECHT Het openbaar vervoer in de provincie Utrecht blijft in 2022 op het huidige niveau. Reizigers in de bus en tram kunnen volgend jaar gebruik maken van een aanbod dat niet zal worden versoberd. Dit betekent dat oorspronkelijke scenario’s waarbij het regionaal openbaar vervoer in de provincie Utrecht tot 20% kon worden afgeschaald definitief van de baan zijn.

In juni dreigde nog een zwart scenario voor de reizigers in het Utrechts openbaar vervoer. Vanwege de impact van corona op het openbaar vervoer moest de provincie Utrecht rekening houden met een dienstregeling voor 2022 die wellicht fors moest worden afgeslankt. De financiële tekorten als gevolg van de terugval in het aantal reizigers waren zo hoog opgelopen dat als het rijk niet langer zou bijspringen met steun voor het openbaar vervoer een substantiële afschaling moest worden doorgevoerd op de dienstregeling voor volgend jaar.

RUIMTE VOOR HERSTEL Inmiddels heeft het Rijk besloten deze beschikbaarheidsvergoeding door te zetten tot in elk geval 1 september 2022. Daarmee ontstaat weer ruimte voor het regionaal openbaar vervoer in de provincie Utrecht om te herstellen van de gevolgen van de corona crisis. De provincie Utrecht heeft daarom besloten om het voorzieningenniveau voor het openbaar vervoer in 2022 intact te laten en zo een goed passend aanbod mogelijk te maken voor de Utrechtse reizigers.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: ,,Het Utrechts openbaar vervoer heeft het niet gemakkelijk gehad. Als gevolg van de corona beperkingen liep het aantal reizigers afgelopen jaar fors terug. Met dit besluit zorgen we voor herstel en dat is goed nieuws voor de reizigers. Ik ben buitengewoon blij dat het ons is gelukt om de continuïteit van het Utrechts openbaar vervoer op deze manier veilig te stellen.. Dit besluit komt zo bekeken precies op het juiste moment. We zetten hiermee de deuren van het Utrechts openbaar vervoer opnieuw open voor onze reizigers!”

NIEUWE DIENSTREGELING De provincie heeft vervoerders U-OV en Syntus Utrecht gevraagd om rekening houdend met dit goede nieuws een dienstregeling te maken voor het jaar 2022 die zoveel mogelijk voortborduurt op hoe de bussen en trams momenteel rijden. Het uitgangspunt is dat het vervoerplan van dit jaar wordt overgenomen en wordt doorgetrokken naar 2022. Het is overigens nog wel mogelijk dat de vervoerders enkele voorstellen aan de provincie Utrecht doen voor een beperkte aanpassing in de dienstregeling op sommige lijnen.

VERVOLG Het aangepaste vervoerplan OV voor volgend jaar komt vanaf 12 juli beschikbaar voor consultatie en zal worden gepubliceerd op de websites van de vervoerders. Gemeenten, belangenorganisatie ROCOV en individuele reizigers kunnen daarop reageren tot 8 augustus. Definitieve besluitvorming vindt op 14 september plaats door het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie