Afbeelding
Provincie Utrecht

Spitslijn 241 (Utrecht CS - Wijk bij Duurstede) vervalt per 3 januari

14 november 2020 om 07:54 Verkeer en vervoer

WIJK BIJ DUURSTEDE De dienstregeling voor het openbaar vervoer in de provincie Utrecht wijzigt vanaf 3 januari. Vervoerders U-OV en Syntus Utrecht gaan dan tijdelijk minder ritten rijden. Ook vervallen enkele buslijnen en worden lijnen soms ingekort. Een van de lijnen die vervallen is lijn 241, de spitslijn Utrecht Centraal - Wijk bij Duurstede.

De afname van het aantal reizigers in het Utrechts openbaar vervoer sinds de uitbraak van het coronavirus betekent dat de exploitatie onder druk staat. Dit levert volgens de provincie Utrecht een forse terugval aan inkomsten op en dat maakt deze tijdelijke maatregelen noodzakelijk. Dit blijkt uit de plannen voor de dienstregeling 2021 van U-OV en Syntus Utrecht, die door het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht zijn vastgesteld.

Het gebruik van het openbaar vervoer is sinds afgelopen voorjaar met meer dan de helft teruggelopen en daarmee ook de inkomsten. Door de fors teruggelopen vraag is het niet mogelijk om het huidige OV-aanbod in stand te houden. Bovendien ontwikkelt de reizigersvraag zich tot nu toe grillig. De verwachting is dat de inkomsten de komende jaren lager zullen blijven dan voor de coronacrisis. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de provincie Utrecht als opdrachtgever van het regionaal OV en de positie van de vervoerders.

BEZUINIGINGEN Zonder bezuinigingen kan de continuïteit van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht niet worden gegarandeerd. Zoals afgesproken met het rijk gaat het aanbod daarom vanaf volgend jaar tijdelijk terug met ongeveer 8 procent. Medio 2021 wordt gekeken of bijstellingen nodig zijn. Mogelijk in positieve zin, wanneer het verloop van de coronacrisis opschaling van het OV weer toelaat.

,,Van belang is dat de regio zoveel mogelijk bediend blijft met openbaar vervoer. De provincie Utrecht heeft de vervoerders daarom gevraagd daar bij het maken van de nieuwe dienstregeling rekening mee te houden”, schrijft de Provincie. ,,De regio moet met bus en tram zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Daarbij hebben de vervoerders zich geconcentreerd op lijnen waarvan vóór de coronacrisis relatief veel reizigers gebruik maakten. Deze kunnen minder vaak gaan rijden maar moeten wel in de lucht blijven. Voor de lijnen waarop wordt bezuinigd komt er in vrijwel alle gevallen een alternatief. In slechts enkele gevallen is het niet mogelijk gebleken om ook in de daluren openbaar vervoer aan te bieden. Het gaat dan om trajecten met vrijwel geen reizigers.”

Al met al heeft de nieuwe dienstregeling gevolgen voor het openbaar vervoer in de stadsdienst Utrecht en Amersfoort maar ook in de regio en het buitengebied. De buurtbussen die vooral op het platteland rijden, worden momenteel corona proof gemaakt, met de bedoeling om deze met ingang van de nieuwe dienstregeling weer in te zetten. Momenteel wordt op (delen van) buurtbuslijnen een vervangende dienstregeling gereden.

De belangrijkste wijzigingen voor de dienstregeling 2021 zijn:

• Lijn 32 (spitslijn Maarssen – Utrecht Science Park), 247 (spitslijn Houten – Utrecht CS) en 281 (spitslijn Houten – Utrecht Science Park) vervallen;

• Lijn 43 (Houten – Zeist) rijdt voortaan van Houten tot station Driebergen-Zeist en vervalt na 19.00 uur en in het weekend. Lijn 58 (wordt in 2021 gereden door Syntus Utrecht) neemt het traject station Driebergen-Zeist – Zeist-centrum over;

• Lijn 47 (Utrecht CS – Houten) vervalt na 19.00 uur en in het weekend. Haltes van lijn 47 en 281 binnen Houten worden aan U-Flex toegevoegd;

• Lijn 63 (Utrecht CS – De Hagen) vervalt tussen Vianen Lekbrug en Utrecht CS. Reizigers kunnen in plaats hiervan gebruik maken van lijn 85;

• Lijn 65 (Utrecht CS – Vianen) gaat in de spits minder vaak rijden;

• Lijn 241 (spitslijn Utrecht CS – Wijk bij Duurstede) vervalt;

Een compleet overzicht staat op de website van de provincie Utrecht.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie