Het kan beter en mooier
Het kan beter en mooier Peter Jansen

Ingezonden brief; Stadshaven kan mooier, rustiger en goedkoper

20 november 2023 om 09:30 Recreatie

De stichting Wijkse Stadshaven heeft een alternatief plan gemaakt, dat een mooiere, rustiger en goedkopere Stadshaven oplevert dan het ontwerp-bestemmingsplan van de gemeente.

De stichting Wijkse Stadshaven ijvert al sinds het jaar 2000 voor dat visitekaartje van Wijk. Juist de rust en weidsheid van het rivierenlandschap, zo dicht bij de stad, is een unieke kwaliteit. Hier kunnen bewoners en toeristen er ruimte en stilte ervaren, terwijl de scheepvaart levendigheid inbrengt.

Hier moet je geen onrust van een horecaboot brengen (met bijbehorende uitbreiding van de parkeerplaats en aanleg van nutsvoorzieningen en terras). Hier moet je als gemeente juist alleen kleinschaligheid toestaan, zoals bijvoorbeeld een foodtruck met terrasje op die buitensteiger. Dat scheelt qua investering een slok op een borrel, wat in de huidige financiële situatie zeer welkom is.

Vanuit de stad en de Havenweg moet het uiterwaardenlandschap zichtbaar zijn. Daar past geen muur van campers bij, zoals de gemeente voorstaat. Veel beter is om die campers zo dicht mogelijk naar de stad toe te trekken. Het terrein van de familie Van Beek is hiervoor zeer geschikt. Zij gaven aan dat onder nog te bepalen voorwaarden hier zeker over te praten valt. Zo blijven de zichtlijnen van het rivierenlandschap open. Bij evenementen staan de campers ook niet meer in de weg.

Ook de gemeente wil de huidige verrommeling van het terrein tegengaan. In het Beeldkwaliteitsplan worden wel suggesties gedaan, maar het wordt aan de ondernemer overgelaten om dit in te vullen. Ons voorstel is dat de gemeente investeert in een sta-caravan als (semi-openbaar) toiletgebouw. Bij evenementen kan het ook goede diensten doen en bij hoogwater kan deze weggereden worden. Het kan ook dichter bij de voetgangerstoegang geplaatst worden dan thans het geval is. Ons staat voor ogen dat de buitenkant hetzelfde afgewerkt wordt als de loodsen van de scheepswerf en de B&B, namelijk met donkere gepotdekselde planken. Zo krijg je een eenduidige beeldkwaliteit. Juist op dit punt moet de gemeente de regie in eigen hand houden.

Op 27 november houdt de gemeente een inloopavond over het concept-bestemmingsplan Stadshaven. Dan kunnen burgers hun mening kenbaar maken, middels ‘zienswijzen’. Wij hopen op een grote opkomst en veel bijval voor onze zienswijze.

Peter Jansen

Voorzitter stichting Wijkse Stadshaven

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie