Bij de rode streep komt de boddschappensteiger
Bij de rode streep komt de boddschappensteiger Google Earth

Wijkse haven krijgt boodschappensteiger

10 juni 2022 om 14:53 Recreatie

WIJK BIJ DUURSTEDE In de haven nemen passanten nu de plek in van mensen met een boot die een vaste plek zoeken om in de Stadshaven te overnachten. Daarom wil de gemeente, die de haven in eigendom heeft, er een boodschappensteiger neerleggen. Met daarbij een nieuwe kopse pier voor het Vikingschip zodat opvarenden veilig aan en van boord kunnen stappen. 

door Kuun Jenniskens

De gemeenteraad wordt gevraagd hier 65.000 euro voor beschikbaar te stellen. Plus 15.000 euro om de sterkte van de huidige steigers te berekenen. Dit kan uit het budget van de Stadshaven en de onderhoudskosten van de extra steigers komen uit de onderhoudspot voor de openbare ruimte.

Het geeft gedoe in de haven als passanten op een vaste plek liggen om een boodschap te doen. Afspraken om voor 17 uur met de boot te vertrekken worden te vaak niet nageleefd. De exploitant loopt zo liggelden mis. Steeds meer mensen willen met hun bootje in de haven overnachten. 

Het is ook goed voor de Wijkse economie dat toeristen de stad in kunnen. Wethouder Wil Kosterman: ,,Er wordt altijd gezegd dat bootjesmensen veel geld uitgeven.” De passantensteiger komt in noord-zuid richting tegen de oostwal te liggen.

WACHTEN? De SP vindt deze aanpassing van de haven te vroeg komen. Dit najaar moet de gemeenteraad een besluit nemen over een nieuw bestemmingsplan voor de Stadshaven. De huidige exploitant gaat investeren in drijvende horeca, en daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. 

Zowel wethouder Vreeswijk als wethouder Kosterman vonden het niet nodig om met het bestemmingsplan te wachten omdat een bestemmingsplan alleen over het toekennen van functies gaat. Dit is wat anders. Kosterman: ,,Dit is een investering in ons eigen bezit”. Bovendien kunnen bestemmingsplanprocedures lang duren vanwege de uitgebreide bezwaarmogelijkheden. Dan ligt er voorlopig geen boodschappensteiger in de Stadshaven.

SCENARIO’S De gemeenteraad zou graag scenario’s willen zien met daarbij ook een berekening voor een steiger van aluminium met kunststof. Die is duurder in aanschaf maar goedkoper in onderhoud. De wethouder laat voor 21 juni varianten uitzoeken die tot lagere kosten kunnen leiden.

De nieuwe gemeenteraad werkt via het BOB model: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Dit was het beeldvormend overleg, op 21 juni volgt de oordeelsvorming en op 5 juli het besluit. Mocht dat positief uitpakken dan kan de Omgevingsvergunning worden aangevraagd en kan de steiger er mogelijk later dit seizoen liggen.

Een bezoekje in de haven
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie