Druk vaarverkeer in de haven
Druk vaarverkeer in de haven Ali van Vemde

Politiek krijgt inspirerende ideeën gepresenteerd over rivierfront tussen de Gravenbol en de stadshaven

14 december 2020 om 08:01 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE  Tijdens een Voorbespreking van de gemeenteraad op 8 december over de Visie Rivierfront uit 2011 hebben vier experts het woord gevoerd over deze unieke waterkant van de stad. De avond was bedoeld als een inventarisatie van plannen en meningen. Er zit veel energie om wat moois van deze kant van Wijk bij Duurstede te maken, met plekken om te zwemmen, te wandelen en te fietsen langs de rivier, en van de natuur en het water te kunnen genieten. De raadsleden vonden dat inspirerend. Maar op details waren er veel verschillen van mening op te merken.

door Kuun Jenniskens

De agendacommissie gaat kijken welk vervolg deze avond krijgt. Zeker is dat de raadsfracties hier verder over willen praten. Maar in welke vorm? De suggestie van een werkatelier werd door velen omarmd, maar wethouders Marchal en Kosterman waarschuwden dat de provincie en het waterschap hier een dikke vinger in de pap hebben. Het college gaat bij de provincie het speelveld aftasten en kijken waar de ruimte ligt. Met die informatie komen ze terug bij de gemeenteraad.

Initiatiefnemers voor deze avond waren SP en CDA. De Visie Rivierfront dateert uit 2011 en de vraag van deze Voorbespreking was, of deze visie moet worden bijgestuurd, gezien de vele initiatieven die er zijn? Hoe breng je drie zaken op een goede manier in balans: het versterken van natuurwaarden, het recreëren en genieten van de rivier, maar er ook geld mee verdienen?

DORESTRAND Namens het initiatief voor een stadsstrand nam John Hillebrink het woord. Voor een Dorestrand is hun keuze gevallen op een gebied van 5 hectare ten oosten van het Inundatiekanaal aan de Aalswaard. Het strand van 50 meter breed ligt aan de Dode Arm van de Lek. Uitgangspunt van deze initiatiefnemers is, dat een stad aan een rivier een strand moet hebben voor eigen inwoners. Nabij de stad kan nergens worden gezwommen. De fietsroute naar de Gravenbol over dijk wordt als te gevaarlijk gezien. Bij de gekozen locatie voor het Dorestrand is er door het verlengen van de strekdam geen gevaar meer voor gevaarlijke stroming van vrachtschepen.

WIJKSE HAVEN Peter Jansen sprak namens de Wijkse stadshaven. De haven is het visitekaartje van de stad en Jansen is blij dat het bunkerschip weg is. Hij houdt de haven graag kleinschalig en geschikt voor passanten, hij ziet liever geen grote evenementen. Nu in coronatijd hebben veel mensen plezier van de weide aan het water. Het Dorestrand noemde hij wat bezonning betreft geen geschikte plek en hij gelooft ook niet in het dempen van zuiging met een strekdam. Jansen ziet meer mogelijkheden richting het westen. Hij zou graag de inlaatduiker van de Kromme Rijn weer terug willen en daar de oude loop van de Kromme Rijn uitgraven. Van het oude zwembad is volgens Jansen een mooie plek te maken om van de Lek te kunnen genieten. Vanaf daar kun je naar de pont wandelen, daar zou dan ook de verkeerspost het hek voor wandelaars moeten openen.

WATERSPORTERS Wilfred ten Heuvel sprak namens de drie Wijkse havens, samen hebben zij een achterban van 1000 watersporters. Hij pleitte voor het behoud van de Gravenbol - ook als zwemplek -  en een wandel-en fietspad langs de drie havens, via de Aalswaard, naar de Gravenbol. Het stadsstrand noemde hij te klein om als goed alternatief voor de Gravenbol te kunnen dienen. Zeilers willen ook op een oever kunnen recreëren.

INHAALSLAG NATUUR Namens Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede zei Henny Olthof dat er een inhaalslag nodig is op het punt van natuur. Het wordt teveel als bijzaak gezien. De recreatie neemt almaar toe en krijgt steeds meer ruimte. Olthof denkt dat recreatie en toerisme dichtbij de stad lucratiever zijn. Hij zou graag zien dat er op de Gravenbol meer wordt ingericht als natuur, conform het Natura 2000 gebied dat het in feite is.

Vraag voor de raadsleden is hoe al deze ideeën op een goede manier bij elkaar kunnen worden gebracht. Hoe wordt dit een gezamenlijk verhaal? Hoe komen natuur en natuurbeleving ergens samen? Welke voorwaarden wil de gemeenteraad hanteren bij keuzes? De agendacommissie komt met een voorstel voor het vervolgproces.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie