Steile trap Markt 24
Steile trap Markt 24 Kuun Jenniskens

Renovatie pand Markt 24: grote kans dat raad kiest voor aanbouw met lift en sanitair

3 juli 2023 om 16:16 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Tijdens de voorbespreking van de gemeenteraad over de twee oplossingsvarianten voor Markt 24, het voormalig Stadhuis van de gemeente, tekent zich het beeld af dat de raad gaat kiezen voor het oorspronkelijke plan - dat is variant 1. Dat komt neer op 1,1 miljoen aan meerkosten, bovenop de 1,8 miljoen die al voor de verbouwing, renovatie en verduurzaming in de boeken stonden. Variant 2 pakt 6 ton duurder uit. Niet alle fracties hebben hun keuze al gemaakt, pas bij de stemming tijdens de raadsvergadering van dinsdag 4 juli is er zekerheid.

door Kuun Jenniskens

Variant 1 (1,1 miljoen meerkosten) komt neer op de voltooiing van de restauratie volgens het oorspronkelijke plan. Dit betekent dat het pand aan de achterzijde wordt uitgebreid met een aanbouw en een erker. In de aanbouw komen een lift, trappenhuis, toiletgroep en foyer. De erker is bedoeld om de verschillende gebruikers van de 1e etage toegang te bieden zonder dat ze elkaar in de weg lopen. Variant 2 (1,7 miljoen meerkosten) houdt in dat het pand wordt gerestaureerd en verduurzaamd zonder de geplande aanbouw. Wel wordt er een basis gelegd voor toekomstig gebruik, door een pantry en een toilet toe te voegen. Ten opzichte van variant 1 kent deze optie minder vierkante meters. De etages zijn bereikbaar via de bestaande historische wenteltrap, er komt geen toegang via een lift of trappenhuis.

INSPREKERS: KEUKENRAAM, BELOFTES, TOEGANKELIJKHEID

Tijdens de voorbespreking kregen eerst drie insprekers het woord. Mevrouw Peek zei namens De Engel dat zij voor variant 2 is en tegen de aanbouw omdat daar op een rare manier om hun keukenraam wordt heen gebouwd - zij zijn het niet eens met deze oplossing. Daarnaast vrezen zij voor schade aan hun panden. De heer Caubo van de VVV zei een sterke voorkeur te hebben voor variant 1. Samen met Museum Dorestad optrekken geeft voor de VVV een meerwaarde: ,,Het imago van een kleine stad met een grote geschiedenis staat hier op het spel.” Caubo vindt daarbij dat de gemeente gedane toezeggingen moet waarmaken. Namens het museum zei een aangeslagen Stephan Poelman: ,,Ons is in 2015 een belofte gedaan en deze zou volgende week zo maar van tafel kunnen worden geschoven.” Als er geen zicht was geweest op een museum op Markt 24, zou het museum de sleutels van de Muntstraat niet hebben ingeleverd. Bij variant 2 kan het museum het pand onmogelijk betrekken. Poelman: ,, Een museum moet toegankelijk zijn voor rolstoelen, zo niet dan vervalt Museum Toewijzing, dan vervalt de Museum Jaarkaart en vervallen onze inkomsten.” 

OOK BIJ VARIANT 1 NOG GEEN ZEKERHEID MUSEUM

SamenWerkt wilde weten of er een onderzoek kan volgen naar de economische gevolgen: ,,In de economische agenda wordt veel belang gehecht aan een historisch bezoekerscentrum, met name voor de Wijkse horeca.” Wethouder Jan Kuiper zei dat dit wellicht interessant is in fase 2, als gekeken wordt welke gebruiker het pand gaat benutten. Ook bij variant 1 is dat niet langer met grote stelligheid Museum Dorestad. In een eerdere omschrijving stond dat het museum gebruik ‘zal’ gaan maken van het pand. Dat is nu ‘kan’ geworden. Die onzekerheid is ingebouwd als gevolg van de gesprekken tussen de wethouders en de fracties.

VERTROUWEN

D66 zei voor variant 1 te zijn, vanwege het vertrouwensbeginsel: ,,Als een overheid iets belooft, moet het die belofte ook nakomen. Zo niet, dan moet je met redelijke tegenargumenten komen, en die komen er niet.” 

Marco Petri van de PCG: ,,Helaas lijkt sinds vertrek wethouder Kosterman het proces tot stilstand te zijn gekomen. Voor veranderingen - zoals een interne lift, waarvan de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed overigens zegt dat dit niet kan - is het helaas aan de late kant. Het is bijna 5 voor 12. Om de financiële schade te beperken kunnen we beter kiezen voor variant 1. Dit afmaken geeft de beste kans.” 

HISTORISCH

Het CDA maakte een uitstapje in de geschiedenis: ,,In 1672 is het stadhuis voor 10.000 gulden opgeleverd, terwijl het was begroot voor 5000 - dus we sluiten aan in die traditie.” Het CDA voelt wat voor een variant tussen 1 en 2 in: alleen een lift aanbouwen, waardoor het pand toch  toegankelijk wordt. 

Wethouder Jan Kuiper (CDA) voelt hier weinig voor: ,,Elke keer als je afwijkt van de vergunning schiet je in vertraging. De opdracht aan de bouwer moet veranderend, de toiletgroep moet naar binnen, de vluchtwegen moeten aangepast vanwege de wenteltrap. Deze variant hebben we met opzet niet doorgerekend, we vinden hem niet intelligent.”


Kuun Jenniskens

DE HOND OF DE KAT

De VVD is er nog niet uit: ,,Het is heel ingewikkeld, het is ofwel door hond of door de kat worden gebeten.”

SamenWerkt is zeker voor variant 1 en voor Museum Dorestad als gebruiker van het pand. ,,De gemeente deed toezeggingen aan enorme club vrijwilligers die zich inzetten voor onze gemeente om de verhalen van het verleden te vertellen. Veel particulieren verfraaien met eigen geld hun panden in de oude binnenstad. Het is voor ons onbestaanbaar dat wij ons dan niet inzetten voor dit pand van de gemeenschap en het behoud van ons cultureel erfgoed.” Ook de SP kiest voor variant 1: ,,Dit is verreweg het meest goedkoop. De uitkomst is een multifunctioneel gebouw met lift.”

OpRecht zet vraagtekens achter het gewicht van de claims. Op de cijfers over claims ligt geheimhouding, daarom is in een besloten deel van de vergadering hier verder over gesproken. 

DE STEMMING

Na de voorbespreking sprak Wijks Nieuws de fracties die zich tijdens de vergadering nog niet duidelijk hadden uitgesproken. Hieruit is het volgende beeld ontstaan. In totaal zijn er 19 raadsleden, dus 19 stemmen te verdelen. PCG fractielid Petri zal op 4 juli niet aanwezig zijn. Met 18 aanwezigen zouden de stemmen ook kunnen staken.

Wat is er zeker? Voor variant 1 stemmen zeker de fracties van SamenWerkt (5), D66 (1), SP (2). Samen goed voor 8 stemmen.

Voor variant 2 stemmen zeker de fracties van Burgerbelangen (3) en Oprecht (1) - dat zijn 4 stemmen.

Bij de drie andere partijen zijn de afwegingen nog niet helemaal voltooid. Het CDA (2) overweegt een amendement over de tussenvariant met alleen een aanbouw voor een lift - maar dient deze alleen in als deze kansrijk is. Het CDA stemt zeker niet voor variant 2. In zekere zin heeft variant 1 hiermee 10 stemmen.

TWIJFELAARS

De VVD (3) zit met de handen in het haar en is er nog niet uit. De ratio zegt variant 1, maar het gevoel wijst naar variant 2. Maandagavond wacht de VVD een pittig fractieoverleg, waarbij de keuze toch echt moet vallen.

De PCG (2) is een geval apart. Daar hebben beide fractieleden ieder een andere mening. Petri is voor variant 1 en De Bruijn voor variant 2. Aangezien Petri dinsdag 4 juli niet op de vergadering aanwezig is, is het afwachten wat De Bruijn gaat doen. Zelf weet hij het nog niet. 

VARIANT 1 MEESTE KANS

Mochten alle twijfelaars kiezen voor variant 1 dan haalt deze variant het met 14 tegen 4. Mochten de twijfelaars variant 2 kiezen dan is de uitkomst 10 tegen 8 en ook dan wint variant 1. Mocht het CDA nog gaan schuiven - ook al is die kans niet groot - dan zou het nog 8 tegen 8 kunnen worden. Bij het staken van stemmen zou bij een eerstvolgende raadsvergadering opnieuw stemming moeten plaatsvinden. Dat is complex, want dat zou na het zomerreces zijn, en daarmee komen wettelijke termijnen met de aannemer in het geding. 

advertentie
advertentie