De fractie van SamenWerkt tijdens een schorsing van de vergadering op 6 juni - vooral in gesprek met elkaar en nauwelijks met andere fracties. Hier moeten nog stappen voor worden gezet.
De fractie van SamenWerkt tijdens een schorsing van de vergadering op 6 juni - vooral in gesprek met elkaar en nauwelijks met andere fracties. Hier moeten nog stappen voor worden gezet. Kuun Jenniskens

Wijks raadsakkoord blijft overeind, maar werken aan herstel van vertrouwen broodnodig

8 juni 2023 om 13:13 Politiek Tips van de redactie

WIJK BIJ DUURSTEDE Zoals eerder gemeld is er geen debat geweest over de gang van zaken rondom het vertrek van wethouder Wil Kosterman (SamenWerkt). Wel zijn er tijdens de raadsvergadering van 6 juni door alle partijen statements afgegeven. Hieruit blijkt dat de raadsfracties het raadsakkoord in de benen willen houden, maar dat er serieuze stappen nodig zijn om aan het onderlinge vertrouwen te werken.

door Kuun Jenniskens


OpRecht

De fracties kwamen aan het woord in volgorde van partijgrootte. Allereerst Frances Place namens OpRecht, die zei dat het geen lichtvaardig besluit is geweest: ,,Het verlies van vertrouwen is acuut en onherroepelijk. Dit was niet te repareren en er was geen tussenweg.” Place zei te willen begrijpen waarom deze stap voor SamenWerkt zo onverteerbaar was: ,,Want beleving is net zo belangrijk. Ik wil ook niet voorbij gaan aan het gevoel van rechtvaardigheid in de samenleving.”

D66

De ‘vertrouwensregel’ is voor Bart van Asperdt van D66 van groot belang. ,,We zagen geen alternatief na de themabijeenkomst van 9 mei. Het vertrouwen was voor ons onherstelbaar beschadigd.” Voor D66 was het de laatste druppel dat er bij museum en VVV was geïnformeerd naar de hoogte van claims - dit was voor meer partijen een bottleneck. D66 zou graag formateur Jaap Jongejan inschakelen om de raadsagenda en het vertrouwen weer op de rit te krijgen.

PCG

De PCG zei bij mondde van Dirk-Jan de Bruijn dat eigenlijk het hele college verantwoordelijk moet worden gesteld voor het falen op het dossier Markt 24. ,,De wethouder had meer steun moeten krijgen van collega wethouders en meer technische support.” PCG vindt dat de fractie onvoldoende antwoord heeft gekregen op vragen en op een aantal punten ook te laat is geïnformeerd.

SP

De partijen hierboven steunden allen de motie van wantrouwen. SP’er Frans van der Tol had de motie nadrukkelijk niet gesteund en sprak zijn teleurstelling uit. ,,De SP is teleurgesteld over het gebrek aan openheid. 10 van 19 raadsleden zochten elkaar op. De wethouder kreeg een dreigement voorgeschoteld, terwijl een dialoog nog mogelijk was. De problemen zijn nu alleen maar groter geworden.”

CDA

Gerard Migchels van het CDA, ook geen voorstander van het zware middel ‘motie van wantrouwen’, merkte op dat herstel van vertrouwen nu dé grote opgave is. Migchels zei dat Kosterman ‘op de inhoud’ grote fouten heeft gemaakt bij Markt 24: ,,Maar Wil was meer dan Markt 24. Waarom haar zo zwaar straffen, we missen nu haar talent op andere dossiers.” CDA denkt dat er veel reflectie nodig is over de wijze waarop er in de Wijkse raad politiek wordt bedreven. ,,De ironie is dat, vanwege de dwang vanachter de schermen, het vertrouwen in de gemeenteraad vanuit de maatschappij, maar ook van ambtenaren, ernstig beschaamd is.”

BB

Nynke Plaatsman (BB) die de motie ondersteunde, zei niet lichtzinnig te werk te zijn gegaan. BB is gestruikeld over het aan het AD verleende embargo, waardoor het AD op 9 mei eerder van de scenario’s voor Markt 24 op de hoogte was, dan de gemeenteraad. Daar kwam nog bij dat er in dit artikel maar één optie werd gepropageerd: zo doorgaan. Plaatsman noemde verder dat al in 2018 botresten zijn gevonden bij archeologische boringen, en dat al in 2020 bekend was dat er rot zat in de kopbalken. BB heeft via de Wet Open Overheid 9000 pagina’s opgevraagd bij de gemeente en bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Hierover zegt BB: ,,Het is onwerkbaar dat je als fractie zelf zoveel informatie moet zoeken. Het gaat hier niet om de persoon, maar om dit dossier. We moeten ons beperken tot de zakelijke kant.”

VVD

Steven Verhaar van de VVV - mede-ondertekenaar van de motie van wantrouwen, tevens de partij die SamenWerkt op vrijdag 12 mei had geïnformeerd over de motie van wantrouwen - zei dat de gang van zaken toch niet helemaal onverwacht kan zijn geweest voor SamenWerkt. Tijdens de themabijeenkomst van 9 mei heeft VVD twijfels geuit of er voldoende grip was. Verhaar: ,,En een aantal partijen spraken daar toen hun wantrouwen uit. We hebben elkaar benaderd en vastgesteld dat deze wethouder niet verder kan. Een motie van wantrouwen is een zwaar middel, maar het lijkt alsof er vanuit SamenWerkt ook weinig met de wethouder is gesproken. Er speelt ook een gebrek aan zelfreflectie. Ondertussen wordt de VVD afgeschilderd als onbetrouwbaar.”

SamenWerkt

Marc Gnodde sprak als laatste namens SamenWerkt, en zei het te betreuren dat een debat niet mogelijk bleek te zijn: ,,Er is nog veel pijn en we willen het gedwongen vertrek beter begrijpen. Daar hoort inderdaad ook zelfreflectie bij. De vraag is nu of we voldoende veiligheid en vertrouwen voelen om opnieuw namens SamenWerkt een wethouder te benoemen. We hebben hulp nodig om dit antwoord te formuleren.”

Tijdens de vergadering is nog niet bekend gemaakt wat de vervolgstap wordt om het vertrouwen te herstellen en met het raadsakkoord verder te gaan. 

Kuun Jenniskens
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie