Het landschap bij de Bosscherwaarden vanaf de dijk gezien, met in de verte de torens van de steenfabriek
Het landschap bij de Bosscherwaarden vanaf de dijk gezien, met in de verte de torens van de steenfabriek Kuun Jenniskens

Ontzanding Bosscherwaarden blijft vraagtekens oproepen

28 november 2022 om 17:16 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Een raadsmeerderheid lijkt zich af te tekenen tegen het project Bosscherwaarden, maar het is nog maar de vraag of de gemeenteraad hier wat over te zeggen heeft. Dat bleek vorige week tijdens een bijeenkomst, waarbij de wethouder de raad op de hoogte bracht van de laatste stand van zaken. Tot schrik van de raad lijkt Wijk nauwelijks aan zet; provincie oordeelt over de ontzandingsvergunning, Rijkswaterstaat controleert de kwaliteit van het te storten zand. De gemeente lijkt alleen aan zet bij het bestemmingsplan.

door Kuun Jenniskens

De gemeente Wijk bij Duurstede legde baggeraar RijnDelta Groep (RDG) vorig jaar heel stoer een deadline op; als voor 31 januari niet alle stukken binnen zouden zijn, dan zou de gemeente de aanvraag niet langer in behandeling nemen - er was lang genoeg gewacht, het project hangt al 20 jaar boven de markt. Tien minuten voor de deadline kwamen de stukken via de mail binnen, dat wekte opnieuw weinig vertrouwen.

Aan wethouder Jeroen Brouwer (SP) dinsdag 22 november de taak om uit te leggen wat er precies in de stukken staat - want de plannen zijn veelvuldig veranderd. Zeker sinds het project van eigenaar  is gewisseld - het is niet langer van de gebroeders Van Waaning, maar van de RijnDelta Groep.

ADVIEZEN VAN INSTANTIES De gemeente heeft sinds 31 januari 2021 talrijke instanties om advies gevraagd. De Milieu-effect commissie vindt de stukken over grondwater en grondstromen niet helder genoeg, en is van mening dat er moet worden gestuurd op de kwaliteit van de te storten grond. Ook Omgevingsdienst ODRU wil meer zekerheid over de grondkwaliteit. Waterschap HDSR vreest dat achter de dijk hoge grondwaterstanden kunnen gaan voorkomen, dat probleem moet nog worden geadresseerd. Rijkswaterstaat wil in detail gaan kijken naar gevolgen voor de scheepvaart, of die geen last gaat krijgen van een te sterke zijstroming. De provincie Utrecht en de RUD stellen de maatschappelijke meerwaarde ter discussie; is deze voldoende om de overlast te rechtvaardigen?

De gemeente zegt dat het eindbeeld met natuurontwikkeling lijkt te kloppen met de Visie Rivierfront. Maar de gemeente zit bijvoorbeeld flink in de maag met de kwaliteit van de opvulgrond, en of de maatschappelijke compensatie van het Stadsstrand is zeker gesteld.

COMPENSATIE STADSTRAND LOSGEKOPPELD VAN AANVRAAG De kwestie is, dat in juni 2022 de RijnDelta Groep heeft aangegeven het Stadsstrand niet langer bij de ontzanding te willen betrekken. RDG maakt er wel geld voor vrij, maar neemt het niet meer mee in de vergunningaanvraag - waarschijnlijk omdat het in Natura 2000 gebied weinig kans maakt, aldus de wethouder. De gemeente en de provincie zijn van mening dat dit gekoppeld moet blijven - ook al mag de compensatie inmiddels van de provincie ook elders plaatsvinden - er moet worden geborgd dat de maatschappelijke compensatie wordt waargemaakt. De provincie komt met een notitie over dit onderwerp.

De gemeente wil vanwege alle onzekerheden een second opinion, deze zal in juni 2023 beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2023 komt er een vertrouwelijke sessie met de raad, waarbij de raad een oordeel kan geven over het hele pakket. Een draagvlakonderzoek met Wijkse inwoners is pas mogelijk als er een vastomlijnd plan ligt. 

HEEFT WIJK WEL WAT TE ZEGGEN? Wat is de invloed van Wijk bij Duurstede? Feitelijk: de vergunning voor de ontzanding wordt verstrekt door de provincie, hier staat de gemeente buiten. Pas hierna is de gemeente aan zet voor het bestemmingsplan. Het college moet het besluit nemen op het principeverzoek over het bestemmingsplan van RDG, maar heeft beloofd de gemeenteraad hierover vooraf te consulteren. Alleen ruimtelijke overwegingen - gekoppeld aan de Visie Rivierfront, zoals een goed onderbouwd alternatief voor natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden - zou het schip kunnen keren - zo gaf wethouder Brouwer aan. 

De gemeenteraad was perplex, voorgaande jaren had wethouder Marchal de raad voorgehouden dat het besluit bij de gemeenteraad lag - er was zelfs uitgezocht dat de gemeente zonder schadeclaims zou kunnen weigeren. 

PCG, CDA, VVD zeiden weinig vertrouwen te hebben. De SP zou graag ‘dit drama’ ten einde brengen met een alternatief plan voor natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden. BB is tegen en stelde kritische vragen, bijvoorbeeld omdat er geen garanties meer lijken te liggen aan het aantal jaren dat er gebaggerd gaat worden in de Bosscherwaarden.

SamenWerkt is de enige partij die nadrukkelijk voor het project is, samen met Olthof van het Groenberaad. Olthof noemt het na rijp beraad een kans voor natuurontwikkeling die Wijk bij Duurstede moet pakken. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie