Wethouder Hans Buijtelaar
Wethouder Hans Buijtelaar Gemeente Wijk bij Duurstede

Wijkse begroting is komende twee jaar sluitend

18 oktober 2021 om 12:49 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE De conceptbegroting heet ‘Op koers’. Hierin staan de plannen voor de jaren 2022 tot en met 2025. Waarnemend wethouder financiën Hans Buijtelaar: “Voor de komende twee jaar hebben we een sluitende begroting, waarmee de basis op orde is en we voldoende weerstand hebben om tegenslagen op te vangen.” 

door Kuun Jenniskens


In 2022 sluit de begroting positief en houdt de gemeente 141.000 euro over. In 2023 is dat een positief bedrag van 83.000 euro. In 2024 zakken de cijfers en sluit de begroting met 2 ton negatief. In 2025 krabbelt het weer op naar 127.000 euro. Dit zijn prognoses. Het is aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen over de begroting en de najaarsnota. Dat gebeurt op 9 november. Het is de laatste begroting die deze gemeenteraad vaststelt, omdat er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn.

DIT JAAR RUIM 1 MILJOEN TEKORT De huidige begroting over 2021 loopt volledig uit de pas. In het voorjaar maakte het college bekend dat er over dit jaar een tekort is van 1.110.000 euro. Inmiddels is dat wat afgenomen tot 1.055.000 euro. Mogelijk komt de rijksoverheid nog over de brug om dit tekort te keren. De tekorten over dit jaar zijn meegenomen in de concepbegroting 2022-2025.

Uitgangspunten voor de begroting zijn: kwetsbare inwoners ontzien; het bouwen van woningen heeft prioriteit (Wijk mag 530 woningen buiten de rode contour bouwen); zodra er geld komt van het Rijk kunnen duurzaamheidsambities de volgende fase in; lokale ondernemers en organisaties tijdens de corona crisis steunen.

Wethouder Hans Buijtelaar. ,,Wij hebben ons dan ook ingespannen om een sluitende begroting te maken die realistisch en uitvoerbaar is. Dat is gelukt en nodig voor de toekomst. De gemeente staat namelijk voor veel en grote uitdagingen. Zoals voldoende en passende woningen, zorgen voor kwetsbare inwoners en woonruimte bieden aan statushouders en asielzoekers.” 

GEEN NIEUW BELEID Het gegeven dat er nog geen nieuw kabinet is gevormd, maakt dat de begroting van het Rijk beleidsarm is. Dit geeft veel onzekerheid voor gemeenten. Daarnaast heeft de coronacrisis veel invloed gehad op inwoners, ondernemers en de gemeente.

Het college en de gemeenteraad hebben samen gesprekken gevoerd aan de hand van belangrijke thema’s. Zoals economie en werkgelegenheid, wonen, kwetsbare inwoners en duurzaamheid. De uitkomst van de gesprekken vormen de kaders voor de begroting. In de conceptbegroting is alleen beleid opgenomen dat eerder door de raad is vastgesteld. Binnen de nu voorgelegde begroting is financiële ruimte om voorzichtiger te zijn naar de toekomst of om juist wat meer los te laten. Op dinsdag 26 oktober 2021 gaan de gemeenteraad en het college over die ruimte en scenario’s met elkaar in gesprek. De uiteindelijke keuze is aan de raad.

BEGROTINGSRAAD Op 2 november 2021 is de voorbespreking. Op 9 november 2021 neemt de gemeenteraad een besluit. Alle bijeenkomsten zijn digitaal te volgen via www.wijkbijduurstede.notubiz.nl. Via de gemeentewebsite zijn alle stukken in te zien.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie