Keerschuif Ravenswaaij
Keerschuif Ravenswaaij Rijkswaterstaat

Keerschuif Ravenswaaij sluit dinsdag vanaf 07.00 uur, Prinses Marijkesluis in gebruik

Overig

REGIO Rijkswaterstaat sluit vanwege de verwachte hoogwaterstand vanaf dinsdag 10 maart 07.00 uur de keerschuif bij Ravenswaaij. Scheepvaart kan gebruik maken van de naastgelegen Prinses Marijkesluis. De keerschuif sluit om het achterland tegen overstroming te beschermen. Duwvaart dient te ontkoppelen zodra de schutsluis in gebruik is. Op basis van de verwachte waterstanden kan de sluiting 2 tot 4 dagen duren. De langere termijnverwachting is echter onzeker, waardoor er een kleine kans is dat het langer gaat duren. De scheepvaart wordt op de hoogte gesteld.

De keerschuif bij Ravenswaaij sluit bij een hoogwater stand van 4,90 meter boven NAP. De Prinses Marijke schutsluis treedt in werking vanaf 5 meter boven NAP. Met het sluiten van de kering beschermt Rijkswaterstaat het gebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de Lek en de Waal (tussen Ravenswaaij en Tiel) tegen het hoge water.

WACHTTIJDEN SCHEEPVAART De sluis van het stuw- sluiscomplex Driel in de Nederrijn is sinds zondag 8 maart jl. gesloten. Het complex wordt op dit moment gerenoveerd waardoor schepen ook niet onder de schuiven door kunnen varen. Het Amsterdam-Rijnkanaal is een van de omvaarroutes. Nu ook de keerschuif Ravenswaaij dicht gaat, kunnen de wachttijden bij de Prinses Marijkesluis door extra scheepvaart aanbod oplopen.

MEER INFORMATIE Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Kijk voor de werking van de hoogwaterkering Ravenswaaij op https://www.youtube.com/watch?v=CRaAPlGQbhs

advertentie
advertentie