Eric Harmsen, Heidi Hamers en Liesbeth de With
Eric Harmsen, Heidi Hamers en Liesbeth de With Ali van Vemde

"Zou jij willen ruilen?" Vluchtelingen werkgroep helpt statushouders op weg

10 december 2019 om 15:05 Overig

WIJK BIJ DUURSTEDE Om vluchtelingen met een asielvergunning of verblijfsvergunning op weg te hepen bij het inburgeringstraject is de Stichting Vluchtelingen werkgroep Wijk bij Duurstede al jaren actief. Zij helpt, in opdracht van de gemeente, met de zorg voor maatschappelijke en juridische begeleiding, dit gedurende twee jaar na huisvesting. Wat dit inhoudt en waarom hiervoor veel vrijwilligers nodig zijn vertellen Liesbeth de With van de vluchtelingwerkgroep en Heidi Hamers en Eric Harmsen van het bestuur.

Ali van Vemde

"We zitten in een fase van veranderingen," zo begint secretaris Eric Harmsen, die begin dit jaar het stokje overnam van Theo Wijnker. "Het strategische plan is afgelopen, we zitten nu in een tussenfase tot in 2021 de nieuwe wet Inburgering ingaat. Daar gaan we ons nu op voorbereiden en daarom hebben we een tweejarig actieprogramma." Voorzitter Heidi Hamers vult aan: "Verschillende instanties grijpen in elkaar. De RSD (Sociale Dienst in Zeist) gaat een grotere rol spelen voor de toeleiding naar werk. Verder zijn alle partners die voor ons belangrijk zijn vooral gevestigd in het Huis van de Gemeente. Zo kunnen wij maatwerk bieden, want een goede begeleiding is cruciaal." Liesbeth de With heeft hier vooral in de praktijk mee te maken."Hier kennen we onze cliënten. De statushouder staat centraal en wij kijken wat hij of zij nodig heeft. Onze vrijwilligers bieden begeleiding op maat."

PLEKJE IN DE SAMENLEVING De gemeente is niet alleen opdrachtgever maar ook samenwerkingspartner en verplicht om ondersteuning te bieden. Iedereen moet een plekje krijgen in de samenleving, zeker ook vrouwen. Eric: "We hebben hier te maken met statushouders. Het is onze plicht om te zorgen voor een woning. Hiervoor is een nauwe samenwerking met de woningstichting in Cothen en Viveste in Wijk bij Duurstede." Dit is nog niet zo eenvoudig, want er is een grote krapte op de woningmarkt. Dat geldt niet alleen voor statushouders, iedereen moet lang op een woning wachten. "We willen niet het draagvlak verliezen bij de bevolking, Daarom is het belangrijk dat we dit goed uit kunnen leggen," zegt Liesbeth. Zij heeft een enorme ervaring in het begeleiden van statushouders. "Intensieve begeleiding is nodig," vertelt ze. "Mensen uit bijvoorbeeld Syrië hebben veel meegemaakt. Dit brengt veel spanningen en problemen met zich mee. Vluchten op zich is al een trauma. Bij sommigen verdwijnt dit met hun nieuwe leven hier, maar het gemis en het schuldgevoel blijven. Denk aan de mensen die je hebt moeten achterlaten. Vaak zijn er ook schulden omdat al het geld is gebruikt voor de overtocht. En ik kan je verzekeren, de uitkering in Nederland is ook geen vetpot. Daar kun je net van leven. Wij begeleiden de statushouders zodat ze zelfredzaam worden."

ACCEPTATIE NEEMT AF Bij de vluchtelingen werkgroep merken ze dat de laatste tien jaar de acceptatie afneemt. Dit heeft te maken met de verharding van de regering betreffende de inburgering. Dit komt mede door het gebrek aan woningen. Mensen hier wachten ook op een huis en hebben vaak het idee dat statushouders voor gaan. "Afgelopen jaar begonnen we met een achterstand van 18 statushouders. We gaan het jaar uit met vijf personen," vertelt Eric. "De gemeente krijgt een taakstelling en in onze gemeente zijn het vooral grote gezinnen. We proberen het goed uit te leggen. Het zijn niet de mensen die niet mogen blijven. Het probleem is dat er maar enkele woningen per jaar beschikbaar zijn en dat is moeilijk uit te leggen. Maar zeg nou zelf: zou jij willen ruilen? Begrip zou heel fijn zijn. Kijk eens om naar je naaste buren." Liesbeth: "Er zijn mensen die vier jaar in Turkije hebben gewoond waar gewoon alles op straat verkocht mag worden. Hier mag dat niet. Het valt niet mee je aan te moeten passen met alles wat je hebt meegemaakt. Je bent in je eigen land niet veilig, om wat voor reden dan ook. Wij begeleiden deze mensen vanuit het hart maar ook voor de samenleving. Een goede begeleiding zorgt ervoor dat de integratie beter verloopt. We doen het ook vooral voor de kinderen. Zij verdienen allemaal een goede toekomst."

VRIJWILLIGERS Op dit moment is er dringend behoefte aan vrijwilligers die de statushouders willen begeleiden. De vluchtelingenwerkgroep heeft twee beroepskrachten die in totaal 34 uur per week werken. Daarnaast zijn er vier bestuursleden. De vrijwilligers richten zich op de belangenbehartiging van de statushouder. Omdat veel vrijwilligers al wat ouder zijn en een aantal recentelijk is gestopt, is de vluchtelingen werkgroep op zoek naar (jongere) mensen die de begeleiding op zich willen nemen en hun belangen wil behartigen op allerlei gebied. Zij krijgen scholing en worden ondersteund door de beroepskrachten. Op kantoor is altijd iemand die dringende zaken kan oplossen. Regelmatig is er overleg. "Het is zwaar, maar heel gezellig. De saamhorigheid is groot binnen het team. We hebben allemaal hetzelfde doel." Interesse, kijk dan eens op de website vwwbd.nl of mail naar info@vwwbd.nl

SAMENWERKING Om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is er veel contact met de vluchtelingenwerkgroepen uit Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en De Bilt. Er is geregeld overleg over praktische zaken. Bij grote zaken zoals de implementatie van wet- en regelgeving wordt dit zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie