Gerard Migchels
Gerard Migchels Jeroen Bouman
column

Nu doorpakken en luisteren!

24 februari 2021 om 07:35 Opinie

Binnenkort zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook als lokale CDA politicus kan ik me daar niet aan onttrekken. Al was het maar omdat ik als CDA kandidaat op de kieslijst sta. Hiermee wil het CDA, maar ik ook, de verbinding maken tussen de lokale zorgen en vragen en het Haagse beleid.

Bijvoorbeeld betaalbare woningen voor onze eigen jongeren! De Wijkse raad heeft zich ruim twee jaar geleden unaniem uitgesproken voor snel meer betaalbare woningen in onze gemeente. Dat is echter maar zeer beperkt gelukt. GroenLinks, SP en CDA hebben daarom vorige week in de raad opgeroepen om hier snel meer werk van te maken. Dat vraagt om doorpakken van het college. Maar ook om het opheffen van de verhuurderheffing door de Tweede Kamer. Zodat onze woningbouwcorporaties meer geld hebben voor het bouwen van sociale woningen in Cothen, Langbroek en Wijk.

Er spelen nu twee belangrijke thema’s. De discussie over Regionale Energie Transitie: waar moeten de windmolens en zonnevelden komen? En de invoering van DIFTAR. Waarbij het doel is om minder te betalen als je weinig restafval aanlevert en meer als je minder goed je afval scheidt.

Het gaat er op de sociale media en in de raad heftig aan toe als het gaat om beide thema’s. Het leidt tot stevige polarisatie. En dat vind ik erg jammer. Het CDA heeft met BurgerBelangen, DuurzaamWijk, SP en D66 daarom een motie ingediend om de invoering van DIFTAR uit te stellen. Want draagvlak is cruciaal om de doelen voor DIFTAR te halen. Ook met betrekking tot de energietransitie zou ik graag een pas op de plaats maken. Ook om hier de polarisatie te verkleinen. Het CDA en de VVD komen met het voorstel om voorlopig geen kleine windmolens toe te staan in de Langbroekerwetering. En we vragen betrokkenen om samen met een plan te komen dat recht doet aan de belangen van de veehouders, het klimaat en het eeuwenoude cultuurlandschap.

Goed luisteren naar de zorgen van inwoners zie ik als de belangrijkste taak van een volksvertegenwoordiger. Lokaal of in Den Haag. En daarna samen met betrokkenen komen met praktische oplossingen met draagvlak.

Gerard Migchels, fractievoorzitter CDA / kandidaat TK2021

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie