School met de Bijbel
School met de Bijbel School met de Bijbel

Aanmelden nieuwe leerlingen School met de Bijbel

Onderwijs

LANGBROEK De School met de Bijbel nodigt mensen uit om nieuwe leerlingen aan te melden voor de school. Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2021-2022 of 2022-2023, 4 jaar worden en naar school hopen te gaan. De aanmeldavond is op DV maandag 15 februari van 20.00-21.00 uur in de school (Kerkeland 55, Langbroek).

De School met de Bijbel is een dorpsschool in het dorp Langbroek met circa 160 leerlingen. De school is gevestigd in een prachtig schoolgebouw en groeit in leerlingenaantal. De school heeft een protestants-christelijke denominatie, en met een reformatorische inslag, waarbij de kinderen komen uit Langbroek en omliggende dorpen.

De school staat bekend als een 'warme' dorpsschool, waarbij voor wat betreft de onderwijsvisie het een 'gemeenschapsschool-ontwikkelingsschool' is. Er wordt hierbij gewerkt vanuit een breed gedifferentieerde kind benadering met enkele groepen.

[PROGRAMMA] Voor de aanmeldavond is er een kort programma. Een onderbouwleerkracht zal iets vertellen over 'een dag in de klas' en de intern begeleider zal iets vertellen over 'Hoe is de zorg op school georganiseerd, en wat kunt u daarin van ons als school verwachten'. Daarna bestaat er gelegenheid tot vragen stellen en een rondleiding door de school.

In verband met de huidige richtlijnen rondom het COVID-19 virus, wordt gevraagd om u vooraf aan te melden via administratie@smdblangbroek.nl

Nog vragen, neem een kijkje op de website www.smdblangbroek.nl of neem gerust contact op met de directeur: dhr. J.P.M. Breugem. School : 0343-561250, directeur@smdblangbroek.nl

advertentie