Per 1 april gaat diftar in
Per 1 april gaat diftar in Ali van Vemde

Zijn inwoners van Wijk bij Duurstede met diftar nu wel of niet duurder uit

2 maart 2021 om 11:00 Natuur en milieu

WIJK BIJ DUURSTEDE Op 1 april wordt diftar ingevoerd in de gemeente. De laatste weken is gebleken dat er nog veel onduidelijkheid over is. Is er wel voldoende draagvlak? Aan wethouder Hans Marchal vraagt Wijks Nieuws hoe het nu echt zit. Zijn de inwoners duurder uit en is dit echt de oplossing voor een beter milieu?

door Ali van Vemde

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven in afvalscheiding, een vast deel en een variabel deel. Het principe is dat de vervuiler betaalt. Door waardevolle grondstoffen te kunnen hergebruiken wordt er minder afval geproduceerd. Naast een vast bedrag betaalt de gebruiker een variabel bedrag voor het restafval.

Marchal is geschrokken van alle commotie rondom diftar. „Vorig jaar mei is dit in de raad al goedgekeurd en was er eigenlijk nauwelijks discussie over. Er is alle tijd geweest om met alternatieven te komen. Nu alles klaar staat voor de invoering komen er heel veel vragen.” De wethouder steekt ook de hand in eigen boezem. „De komende weken zullen we de inwoners uitgebreid informeren. Misschien hadden we dat al wat eerder moeten doen. ” De ervaring leert dat overstappen op een nieuw systeem altijd wel onduidelijkheden met zich meebrengt. Marchal: „Voor een deel is dat onbekendheid. Er zijn verschillende beelden ontstaan door stellingen die niet terecht zijn. Het is jammer dat de uitkomst van het onderzoek van Nynke Visser niet eerst met ons is besproken. Ook de bijbehorende vragenlijst hebben wij niet ontvangen. Een aantal  stellingen is niet juist, waaronder de tarievenvergelijkingen. Zo worden mensen op het verkeerde been gezet.” Uit deze enquête met 917 respondenten bleek dat 21,6 % van de huishoudens bezwaar aantekent.

VEEL VRAGEN Op de website van de gemeente is te zien dat er veel vragen zijn over diftar. Op de meest gestelde vragen zijn ook antwoorden te vinden. „Voordat we hebben besloten om over te gaan op diftar hebben we eerst uitvoerig onderzoek gedaan,” zegt Marchal. „Daarbij hebben we ook gekeken naar gemeenten in de regio die al zijn overgestapt op diftar. Het is een beproefd systeem. Feit is nu eenmaal dat we naar minder restafval moeten. Als bestuurder moet je dan de beslissing nemen en daar blijf ik achter staan.” Voor 2020 was de landelijke doelstelling om maximaal 100 kg restafval per persoon op te halen, in Wijk bij Duurstede was dit 180 kg. Voor 2025 is het landelijke doel 35 kg, in 2050 zou ons land restafvalvrij moeten zijn. Met de komst van de oranje kliko zo’n vijf jaar geleden is al een slag gemaakt, maar dat is niet voldoende. „Gelet op de kosten en de doelstelling is diftar de beste optie.”

KOSTEN „We hebben er tien jaar van kunnen profiteren dat het vorige contract in een tijd is afgesloten dat de marktprijzen laag waren. De marktprijzen zijn nu veel hoger, de invoering van diftar staat hier volledig los van. Als mensen zich bewust zijn van het scheiden van afval kunnen ze zelfs goedkoper uit zijn,” merkt de wethouder op. De komende tijd doet de gemeente er dan ook alles aan om de inwoners te informeren. „Er komt een flyer en een uitgebreid Afvalmagazine. Ook zijn er online bijeenkomsten op 11, 15 en 16 maart. Tijdens deze bijeenkomsten mogen vragen worden gesteld.” De wethouder benadrukt dat daar volop ruimte voor is en nodigt iedereen uit om er bij te zijn. „Met elkaar kunnen we zo het gesprek aangaan. De bedoeling is om in kleinere groepen te splitsen waarbij deskundigen alle vragen kunnen beantwoorden. Zo hopen we alle zorgen weg te kunnen nemen. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en daarom komt er ook een afvalcoach, die vragen kan beantwoorden, meedenkt en helpt waar nodig.” Het basistarief bedraagt jaarlijks € 263,- Afhankelijk van het aantal keren dat restafval wordt aangeboden komen daar de gebruikskosten bij à € 5,50 per keer. De gebruiker bepaalt zelf hoe vaak restafval wordt aangeboden. Zonder diftar zou het basisbedrag € 299,- zijn. Marchal: „Het is ook een stukje bewustwording. Door het afval goed te scheiden is voor veel gezinnen het aanbieden van restafval vier of vijf keer per jaar al voldoende.” Hij benadrukt dat de gemeente geen winst mag maken op het afvalbeheer. Wat betreft de hoogbouw moet er nog het een en ander uitgewerkt worden. Voor bewoners van appartementen is het niet mogelijk om gft te scheiden. Zij krijgen korting op het tarief van € 1,50 voor de ondergrondse containers. Hoeveel korting dat zal zijn wordt later bekendgemaakt, dit moet nog worden vastgesteld. Wel is het mogelijk voor bewoners van appartementen om een gemeenschappelijke kliko voor gft aan te vragen.

REGELINGEN Voor mensen met een minimum inkomen is het mogelijk dat er geen afvalstoffenheffing hoeft te worden betaald. Ook voor medisch afval zijn andere regelingen. Dit kan worden ingeleverd bij de milieustraat of er kan een tweede kliko voor medisch afval worden aangevraagd voor laagbouw of een tweede afvalpas voor de ondergrondse restafvalcontainer. Babyluiers kunnen gratis worden ingeleverd bij de milieustraat en in de speciale luiercontainers.

ZWERFVUIL De angst dat restafval zal worden gedumpt in het buitengebied is er niet. Marchal: „In het begin verwachten we een kleine toename, maar ik hoop op het gezond verstand van de inwoners. Natuurlijk gaan we handhaven, maar in andere gemeenten is gebleken dat dit al snel stabiliseert en het afval wordt ingeleverd waar het hoort.”

Ook in de gemeenteraad bleek dat er nog volop onduidelijkheden zijn en werd gevraagd om heroverweging en uitstel. Dit is niet meer mogelijk. De praktijk zal het uitwijzen, want vanaf 1 april zullen de inwoners moeten wennen aan de andere manier van afval scheiden.   

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie