Afbeelding
Klaas Haitsma

Geen vuurwerkverbod in één keer, maar stap voor stap invoeren in Wijk bij Duurstede

Maatschappelijk

WIJK BIJ DUURSTEDE Tijdens een themabijeenkomst van de gemeenteraad op 27 september is gesproken over een enquête onder 2367 inwoners over een vuurwerkverbod, en eventuele alternatieve vormen van oud en nieuw festiviteiten. De gemeenteraad lijkt te willen gaan voor een geleidelijk proces, met allereerst meer vrijwillige vuurwerkvrije zones en een gezamenlijk aftel- en proostmoment op de Markt. Hier moet nog een besluit over worden genomen.

door Kuun Jenniskens

Tijdens de uitwisseling tussen de verschillende raadsfracties tekende zich dinsdagavond een beeld af, dat de volgende keer bij een Voorbespreking als initiatiefvoorstel op papier zal worden gezet. De gemeenteraad lijkt niet in één keer te willen gaan voor een algeheel vuurwerkverbod, maar te willen kiezen voor een langer proces van meerdere jaren. Het wordt nog op papier gezet, maar de gemeenteraad lijkt het aantal vrijwillige vuurwerkvrije zones uit te willen breiden - om zo een gedragsverandering in te luiden. Met bijvoorbeeld op de Markt een vuurwerkvrije zone waar vrijwilligers en ondernemers een leuk evenement organiseren. Met een aftelmoment met de burgemeester op het bordes van het gerestaureerde stadhuis. Zo kunnen nieuwe waardevolle tradities geboren worden, lijkt de mening van meerdere raadsfracties. De 37 procent die graag zelf vuurwerk wil blijven afsteken kan dan in de wijken terecht. Vooral in Cothen willen mensen vasthouden aan het zelf afsteken van vuurwerk, zo blijkt uit de enquête. 

Op 9 november 2021 nam de gemeenteraad een motie aan om onder de bevolking het draagvlak te peilen voor een vuurwerkverbod, ook om uit te vragen of er goede ideeën zijn voor een alternatief. Dit was een opdracht vanuit de gemeenteraad aan burgemeester Iris Meerts die over veiligheid gaat.

ENQUÊTE MET VEEL RESPONS De enquête kende maar liefst 2367 respondenten. Van hen is 52 procent voor een algeheel vuurwerkverbod in Wijk bij Duurstede. Voor 36 procent blijkt het zelf afsteken van vuurwerk belangrijk te zijn, 56 procent vindt dit niet belangrijk. Een meerderheid van 54 procent ervaart dat vuurwerk tot gevaarlijke situaties lijkt, 36 procent vindt dat niet.

Voordelen van een vuurwerkverbod worden genoemd, in volgorde van belangrijkheid: ten eerste minder geluidsoverlast (voor mens en dier); minder rommel op straat; ten derde beter voor milieu/klimaat; minder gewonden; en een veiliger gevoel op straat als er geen vuurwerk wordt afgestoken - dit argument wordt door 39 procent van de respondenten genoemd.

De nadelen van een vuurwerkverbod zijn ook uitgevraagd in de enquête. Een groep van 52 procent meent dat een verbod niet haalbaar is omdat het niet gehandhaafd kan worden. De jaarwisseling wordt minder feestelijk, is de mening van 44 procent. Voor hen raakt een belangrijke traditie verloren. 

CENTRALE VUURWERKSHOW Mocht Wijk bij Duurstede een vuurwerkverbod instellen dan willen inwoners wel heel graag een alternatief. Een centrale vuurwerkshow wordt door 54 procent genoemd, 41 procent zou graag een centraal aftel- en proostmoment zien. Of een laser of drone show (19 procent), of een feest (13 procent).

Ondernemers zien mogelijkheden. Met vijf ondernemers uit de drie kernen heeft de gemeente gesprekken gevoerd - afkomstig uit de horeca en evenementenbranche - maar ook met de plattelandsjongeren van de PJGU is gesproken. De ondernemers werken graag aan een alternatief feestje mee, en menen ook andere ondernemers hiervoor te kunnen enthousiasmeren. Zij noemen het belangrijk om de jeugd te betrekken bij de organisatie en willen dat een grootschalig evenement voldoende veiligheidsmaatregelen kent.

VEEL MENSEN WILLEN BIJDRAGE LEVEREN De betrokkenheid van de inwoners is groot: 15 procent heeft zelfs gezegd mee na te willen denken over vrijwillige vuurwerkzones, of over een alternatief feest. Een groep van 253 inwoners heeft hun mailadres gegeven omdat ze actief mee willen werken - dat zijn echt hoge scores.

Deze resultaten werden dinsdag 27 september tijdens een themabijeenkomst met de gemeenteraad gedeeld. De enthousiaste ondernemers waren hierbij niet uitgenodigd, terwijl de politie wel aanwezig was. De politie plaatste de kanttekening dat zij op zo’n avond geen capaciteit heeft om een verbod te handhaven. De politie merkte op dat het meest overlastgevend vuurwerk al verboden is. Tijdens oud en nieuw ligt bij de politie de prioriteit op handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Vorig jaar waren er in de gemeente Wijk bij Duurstede twee vrijwillige vuurwerkvrije zones bij het Hospice en het E&E gasthuis - volgens de gemeente zijn de ervaringen hiermee heel positief. Vrijwillige zones zijn initiatieven van buurten en straten zelf en hoeven niet door de politie te worden gehandhaafd.

Uitnodiging aan de enquête
advertentie
advertentie