Afbeelding
Rechtbank Gelderland

Tot eind juni geheimhouding zorgfraude Cothen

Maatschappelijk

WIJK BIJ DUURSTEDE Al een aantal maanden heeft het Wijkse college van B&W geheimhouding opgelegd op het dossier Zorgfraude, waar voor miljoenen is gefraudeerd door gezinshuis Helder in Cothen. Vlak voor de zitting van de rechtbank, die waarschijnlijk op 28 juni wordt gehouden, gaat de geheimhouding er weer van af.

door Kuun Jenniskens

Op 28 juni zal er een openbare mondelinge zitting plaatsvinden bij de rechtbank Gelderland. Deze zitting is al eerder uitgesteld, dus het is nog afwachten of dit de definitieve datum is.

De gemeente Wijk bij Duurstede stelt zowel de overkoepelende franchise organisatie Stichting Driestroom, als gezinshuis Helder aansprakelijk. 

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat kort voorafgaand aan de daadwerkelijke openbare zitting, de gemeenteraad zal worden verzocht om het besluit te nemen de geheimhouding op te heffen. De woordvoerder: ,,Dit besluit neemt de gemeenteraad in een besloten vergadering. Onze advocaten adviseren om tot aan de openbare zitting van 28 juni de geheimhouding in stand te houden. Dit om de positie van de gemeente bij de rechtsgang niet, of in ieder geval zo min mogelijk, te schaden.”

Zodra er geen geheimhouding meer op het dossier ligt, is de gemeente bereid een toelichting te geven. Verantwoording afleggen in het openbaar laat dus nog even op zich wachten. 

In het gezinshuis werden 6 tot 7 jongeren opgevangen. Uit stukken van een rechtszaak van Driesprong tegenover Helder valt op te maken dat franchisenemer Helder zich onterecht als orthopedagoog heeft voorgedaan en onbevoegd EMDR-therapie heeft uitgevoerd. Ook was er weinig balans tussen het karige aantal medewerkers met ervaring en de juiste papieren, en de grote inzet van stagiaires. Tevens blijkt dat meer zorg is gedeclareerd dan is verleend en dat de kwaliteit van de zorg ondermaats was. Reden voor Driestroom om de franchiseovereenkomst per 22 december 2020 op te zeggen.

advertentie